Snälltolka – ett ord som både kan skada och göra gott

Snälltolka är ett ord jag hör lite nu och då. Även jag delade det i min story då jag tycker att det finns något vackert i ordet. Jag tycker att ordet tillför mycket när vi drivs av nyfikenhet och en vilja att förstå mer. Så långt är snälltolka ett underbart ord!

Men ordet används ibland på ett sätt som är skadligt! Ett sätt där du uppmanas köra över dig själv, till förmån för någon annan.

Det här händer när någon visar en känslomässig reaktion som ett svar på någons ord eller handling, och sedan uppmanas till att snälltolka istället. En uppmaning att se den andra personens intention istället för att fastna i den egna upplevelsen av den.

Det här är inte att snälltolka! Det är snarare en uppmaning till att bortse från din egen upplevelse till förmån för den andra personens avsikt och intention.

Snälltolka inte om det innebär att du behöver stänga ner dina känslor eller förneka din egen upplevelse. Låt då istället den andra personen stå med obehaget av att deras intention inte landade som de hade hoppats.

Det finns inget snällt med att uppmanas till att trycka undan eller sluta känna dina känslor till förmån för någon annans intention, oavsett om ordet som används innehållet just ordet snäll.