Andras gränser är inte ett hot mot dina

Påverka och bli påverkad

Gränser handlar om att påverka och ta plats. Genom dina gränser blir du synlig. Du gör det du bär på insidan synligt för andra, vilket innebär att du påverkar dem genom att ta plats. När du tar plats behöver andra, på ett eller annat sätt, förhålla sig till dig.

Empati å sin sida handlar om att bli påverkad, om att öppna upp och ge plats. Med empati blir det möjligt att se in i andra människors inre, vilket innebär att du påverkas av dem när du ger plats för deras inre i ditt eget.

Gränser är information – inte ett hot

Gränser är egentligen bara information. Information om dina känslor, behov och upplevelser. Om vad du behöver och föredrar. Dina upplever speglar inte nödvändigtvis en gemensam sanning, men de speglar din sanning här och nu. De kan skapas pga felaktiga tolkningar, men påverkar dig oavsett och de bör tas på allvar. Blanda bara inte ihop dina upplevelser med någon form av universell sanning. Äg dem, var medveten om att de är dina, skapade utifrån ditt perspektiv men ta dem också på allvar.

Om du delar en gräns har du gjort ditt. Kanske kan du förbättra hur du delar och därmed göra det lättare för andra att ta emot oss på ett varmt sätt. Men du kan inte ta ansvar för hur den andra kommer att uppleva din gräns.

Reaktion är också information

För hur den personen tar emot din gräns är nämligen information om dem. Deras reaktion är ett budskap till dem, från dem och om dem. Om de har ett problem med att ta emot din gräns innebär det alltså att de i stunden har svårt för empati. De har svårt att ge plats för dina gränser och din information eftersom de själva plötsligt fick en massa information från och om sig själva. En slags överbelastning.

Har du svårt för att sätta gränser kan det innebära att du har svårt för att ta plats men också att du saknar tillit till andras förmåga till empati, dvs att ta emot dig.

Har du svårt för att vara med någon annans gränser kan det innebära att du blir rädd när någon försöker ta plats eller har fått lära dig att du måste försvara dina gränser för att de ska få finnas. Då blir det svårt att våga öppna upp dig.