Är din empati enkelriktad? Del ett

Empati är att känna och ta in hur andra människor mår. Att öppna upp för hur du påverkar andra och låta deras upplevelser få leta sig in och i sin tur påverka dig och ditt inre. Genom empati ger du plats för andras gränser, håller utrymme som låter deras känslor, behov och upplevelser bli synliga.

Empatins två inbyggda rörelser

Men empati är mer än så. Mer än bara vad du ger till andra och vilket utrymme du kan hålla för dem. Din empati bör även inkludera dig, åtminstone om du värnar om ditt eget välmående.

Om du tittar närmare kan du se att empati har två rörelser, ut till andra och in till dig själv. Den som går ut till andra är den vi ofta menar när vi pratar om empati. Empati in till dig själv är detsamma som självempati eller självmedkänsla, där du ger utrymme för dina egna inre upplevelser. Men mer än så är självempati på många sätt detsamma som gränser.

Enkelriktad empati

För att kunna använda empati på ett sunt sätt behöver den gå i båda riktningar, det vill säga ut till andra men även in till dig själv. Personer med hög empati riktar ofta sin empati ut till andra men sällan tillbaka in till sig själva. Det är alltså detsamma som hög empati med svaga gränser.

När du bara riktar empatin ut från dig, ges litet eller inget utrymme åt din egen inre värld. Dina egna känslor, behov och upplevelser får ofta stå tillbaka på bekostnad av andras. Kanske låter du andras gränser vara viktigare än dina egna och påverkas därför lätt av andra och deras sinnesstämningar. Gissningsvis är du ofta försiktig med att påverka andra genom dina känslor och håller din inre värld relativt dold för dem.

Även pratsamma människor kan gömma sig

Kanske drar du slutsatsen att människor som använder sin empati på det här sättet är tillbakadragna, tysta och tar lite plats i möten med andra? Men så behöver inte alls vara fallet. Det är nämligen fullt möjligt att ta plats fysiskt utan att ta plats med dem vi är. Bara för att någon pratar mycket innebär det inte att de tar upp mycket plats. En person kan prata mycket men om allt fokus fortfarande ligger på den andra personen, ja då tar den pratade personen inte upp särskilt mycket plats. Kanske används orden för att spegla den andres känslor och upplevelser, inte för att faktiskt ta plats i mötet.

Den höga kostnaden av enkelriktad empati

Att använda sin empati på ett enkelriktat sätt kostar massor av energi och omöjliggör för att det egna välmåendet ska få ta plats. Tänk dig ett bankkonto där transaktionerna bara går åt ena hållet; ut men aldrig in. Det blir ganska lätt att förstå att det i slutändan leder till ekonomisk kollaps. Detsamma gäller såklart din empati. Om den bara går i riktning ut från dig själv men aldrig in igen, då blir det ohållbart i längden. Det är helt enkelt inte möjligt att skapa välmående på det sättet.

Inte heller är det möjligt att skapa genuin trygghet, även om just jakten på trygghet ofta är drivkraften bakom den enkelriktade empatin. För det som händer är att du skapar en trygghet som bygger på din egen osynlighet. En trygghet som går ut på att du förhåller dig till andra och riktar ljuset mot andra för att dölja vem du innerst inne är. Att försöka skapa trygghet genom din osynlighet, skapar bara en falsk känsla av trygghet.

När känner du dig mest ensam?

Om du känner igen dig i det här är min gissning att du ofta känner dig ensam när du är bland andra och minst ensam när du är för dig själv. Det blir helt enkelt resultatet av att alltid dölja ditt inre och förhålla dig till andra. Det är en känsla som har varit extremt aktiverad hos mig, den gnagande ensamheten när jag är bland andra och befrielsen från den när jag är för mig själv. Men det är bara för att när jag är själv behöver jag inte hålla tillbaka. Då får hela jag finnas.

Är det här du?

Kanske känner du dig träffad av den här texten? Kanske känner du igen någon i din närhet? Att använda sin empati på ett enkelriktat sätt är mycket vanligare än vi tror. Här nedan kan du läsa några tecken som kan göra det tydligare för dig om du tillhör skaran som bara nyttjar empati i en enda riktning.

Vanliga tecken på att din empati är enkelriktad:
  • Du är skicklig på att känna andras känslor och förutse deras behov. Men du förväntar dig också att andra ska kunna göra detsamma för dig. När de inte gör det känner du dig ensam och besviken.
  • Du är oerhört berest i andra människors inre världar och har god människokännedom. Däremot brister din egen självkännedom och du kämpar med dina gränser.
  • Du är mästare på att spegla andra och hjälper dem ofta att få fatt på saker som sker inom dem. Dina egna känslor och behov däremot, försöker du förstå och bena i på egen hand.
  • Även om du pratar mycket och ofta handlar det du säger sällan om dig, dina drömmar, problem eller annat inom dig. Tvärtom använder du dina ord för att hjälpa andra att bli mer synliga.
  • Du känner dig ofta ensam i andras sällskap och minst ensam när du är för dig själv.
  • Sist men inte minst, du har lätt för att hålla utrymme för andras sårbarhet men kämpar med att visa din egen.

Som du kanske ser blir det viktigt att inkludera dig själv i din empati om du vill må bra. Empati i endast en riktning kan inte leda till välmående hur mycket du än försöker. Inte heller kan det leda till kontakt, eftersom du utesluter dig själv och ditt bidrag i försöket till att skapa kontakt. Ett flöde, både in och ut, blir avgörande ifall du både vill må bra och kunna skapa sunda och trygga relationer.

Del två av denna serie kommer att handla mer om hur du kan börja låta din empati röra sig i båda riktningar.

Berörde det här inlägget dig på något sätt? Lämna gärna en kommentar och låt mig läsa dina tankar.