Autenticitet

Autenticitet. Ett ord som blir allt mer populärt. Såklart! Vem vill inte vara autentisk?

Att vara autentisk innebär att vi står i nära kontakt med hur vi känner just nu, i denna stund. Det innebär att vara sårbar, att våga erkänna hur vi känner, även när det är obekvämt. Det innebär att vi lever i linje med den vi innerst inne är, i linje med vårt hjärta.

Brist föder längtan

Men är det inte så att en längtan föds i avsaknad och brist? Att en längtan efter autenticitet i sitt liv innebär att det finns en brist av just det? Att själva längtan finns där just för att behovet av att få vara äkta har varit svårt att möta under vårt liv? Eller att vi i fallet med att vara autentiska bär erfarenheter som har gjort den svårtillgänglig? Och att vi någon gång under livet har lärt oss att autenticitet kostar, att vi får betala ett pris om vi vill leva autentiskt? Ett pris som kan upplevas alltför högt, till och med omöjligt att betala.

För de allra flesta gissar jag att detta är något som påbörjades redan innan vi kan minnas. Att vi är många som lärde oss att autenticitet sker på bekostnad av tillhörighet. Och för ett barn som befinner sig i beroendeställning för sin egen överlevnad blir valet mellan att få höra till (knyta an) och att vara äkta med vad vi känner och behöver (vara autentisk) ganska självklart. Vi kan överleva utan autenticiteten (åtminstone längre, även om allt mer forskning signalerar att brist på autenticitet står oss dyrt både vad gäller fysisk och psykisk hälsa) men vi kan inte överleva utan anknytning och en känsla av tillhörighet. Som barn är vi beroende av omhändertagande för vår överlevnad. 

Autenticitet – ett hot mot tillhörigheten?

Så för många (medvetna och omedvetna) kommer autenticiteten med djupa rädslor för att bli avvisad, bortvald, ignorerad, hånad, ifrågasatt och slutligen lämnad. Det spelar ingen roll hur mycket vi rent intellektuellt och logiskt förstår att vi inte längre står i beroendeställning eller att vi inte kommer att bli lämnade och övergivna – rädslan sitter djupt i kroppen, i våra omedvetna reaktioner, i våra emotioner och rent kemiska reaktioner i kroppen. Så autenticitet kan, beroende på vilka sår vi bär inom oss, sätta igång ordentligt kraftiga reaktioner som rör vår egen överlevnad. Ofta går detta så fort att vi inte ens hinner med att lägga märke till att det sker. Ibland flyr vi och undviker, ibland går vi till attack och gör ett försök att låta andra bära den smärta som vi inte mäktar med (när vi skyller på andra) och andra gånger spelar vi död, försöker låtsas som om vi inte alls blir berörda. Vilket som, kostar det på.

Så att närma sig sin autenticitet är en obekväm resa full med stundtals kraftiga och utmanade känsloreaktioner. Är du dessutom en högkänslig person finns risken att detta blir en brutal resa.

Medvetenhet är obekvämt – men klart värt det!

Vill jag då avskräcka människor från att närma sig sin autenticitet när jag uttrycker mig så här i ämnet? Verkligen inte! Det jag vill är att förbereda för att detta inte är någon gullig resa där vi bara väljer oss själva och sedan är det klart. Det är en djup process, stundtals smärtsam och obekväm och den kommer att pågå under resten av våra liv. Vi behöver vara förberedda på detta, förberedda på att våga vara med vårt eget (och sedan andras) obehag om vi på riktigt vill göra autenticitet till en del av oss.

Men bortom obehaget, bortom reaktionerna finns något oerhört vackert. För det är genom vår autenticitet som vi på riktigt kan skapa djupa relationer. Det är där vi skapar utrymmen för sårbara möten och lägger grunden för relationer där både autenticitet och tillhörighet kan få finnas, utan att det sker på bekostnad av någondera. En plats av äkta, djup, intim kontakt. En plats att få finnas som vi är just nu och där vi också tillåter andra detsamma. 

Autenticitet handlar om dig

Vad innebär det då att vara autentisk? Först kanske det är enklare att börja med vad autenticitet INTE är. Att vara autentisk är inte att säga vad någon annan är eller inte är. Det är inte att säga vad någon annan gör fel. Det handlar helt enkelt inte om någon annan. 

Autenticitet handlar om det som väcks inom dig. Ofta sker detta såklart i relation till andra, till vad de säger eller gör. Men själva autenticiteten handlar alltid om det som sker inom dig – utan undantag.

Att vara autentisk handlar oerhört mycket om att vara uppmärksam på dina känslor – hur de känns i kroppen och vilka reaktioner som väcks. Det handlar också om att ta ansvar för dina egna känslor samt för dina egna tolkningar av vad det som sägs eller görs betyder. Om att våga titta närmare på dessa tolkningar och vilken betydelse de har för dig i ditt liv. 

Kort sagt, att vara autentisk innebär att vara närvarande med det som är levande inom dig just i stunden, våga erkänna det för dig själv och kanske till andra om du önskar skapa kontakt utåt. Att finna modet att se hur de sår du bär från tidigare erfarenheter påverkar ditt liv, dina relationer, känslor och reaktioner här och nu.