Blanda inte ihop gränser med kontroll

Gränser handlar om den som uttrycker dem. Det innebär att mina gränser är information om mig, mina behov, hur jag känner och upplever något. Dina gränser är då information om dig, dina behov, hur du känner och upplever något.

Kontroll är något helt annat. Då försöker jag bestämma vad du ska göra/inte göra, hur du ska vara/inte vara. Då ställer jag krav på att du ska förändra dig eller göra som jag vill.

Det finns tre intressanta saker att titta på när det gäller skillnaden mellan gränser och kontroll.

1. Graden av ansvar 

Kontroll: Andra är ansvariga för mina känslor och behov och behöver respektera mina gränser. 

Gränser: Jag är ansvarig för mina känslor och behov och det är i första hand jag som ska se till att mina gränser respekteras. Andras respekt är en välkommen bonus.

2. Graden av frihet

Kontroll: Jag försöker övertala eller tvinga andra att bidra till mig. Ofta genom att göra det svårt för dem att säga nej. Antingen genom kraftiga medel som våld, men även på mer subtila sätt, genom att bli sur, förminska, frysa ut eller spela på andras känslor.

Gränser: När jag uttrycker mina gränser är det en inbjudan till dig att bidra till mig. Jag försöker inte övertyga eller övertala dig, utan berättar bara vad jag behöver för att kunna må bra. Graden av frihet är alltså total.

3. Graden av sårbarhet

Kontroll: Saknar ofta sårbarhet. Kan förvisso säga hur jag känner, men kopplar ofta samman det med vad jag behöver att andra gör; \”Jag behöver att du…\” (vilket inte alls är att uttrycka ett behov!)

Gränser: Ofta hög grad av sårbarhet. Jag vågar dela det som känns viktigt och skört, med risken att andra inte vill bidra. 

Den största förlusten med att försöka kontrollera är att vi aldrig kan veta om andra bidrar till oss för att de försöker undvika obehag och negativa konsekvenser eller för att de själva vill. Det bygger ingen tillit.

När vi uttrycker gränser med hög grad av ansvar och frihet kan det såklart kännas läskigt, men vi kan också lita på att de som väljer att bidra till oss, gör det för att de själva vill. Bygger klart högre tillit.