Det går att träna upp sin empati

Gränser gör dig och det du behöver synligt

När jag pratar om gränser lyfter jag ofta fram vikten av att synliggöra våra gränser så att andra kan se dem och därför lättare kunna förhålla sig till dem. Utan gränser blir du lätt osynlig och andra får försöka gissa sig fram till vem du är, vad du behöver och hur de kan bidra till dig. Att uttrycka dina gränser är därför detsamma som att förse andra med värdefull information om vem du är och hur de kan bidra till dig på bästa sätt.

Ja, du behöver visa dina gränser, men…

Det brukar sägas att dina gränser är ditt ansvar. Att det ligger på dig att dela informationen som dina gränser utgör. Men jag skulle vilja nyansera det här lite grann. Visst är det så, att om du vill att andra ska bidra till dig och förhålla sig till dig på ett sätt som gör att du kan må bra, då behöver du också ge dem något att jobba med. Andra människor är sällan så bra tankeläsare som vi skulle önska.

Men risken om vi alltid förser människor med fullständig information är att de slutar anstränga sig att leta själva. Då tränar vi dem till att alltid förlita sig på att vi ger dem all information, vilket försvagar deras egen förmåga att försöka känna in.

… andra människor har också ett ansvar

Om du vill lära dig ett nytt språk, då behöver du lyssna. Lyssna till melodierna i språket, till uttal och försöka bilda dig en uppfattning om vad som sägs. Om du alltid får det översatt, ja då försvagas din förmåga att lyssna mer aktivt. Istället börjar du förlita dig uteslutande till översättningen. Detsamma gäller när det kommer till vårt inre.

Vi lägger ett stort ansvar på människor med otydliga gränser, att de ska stärka dem. De ska bli bättre på att känna och uttrycka sina gränser. Men det kan inte vara så att det är den enda sidan som bär ansvar!

Det går att öva upp sin empati

Även den som har svårt att känna in behöver öva sig. Behöver träna på att bli bättre på att läsa av, känna in och ta emot andras gränser. Stärka sin empatiska förmåga genom att försöka, även i de fall det är utmanande. Behöver visa engagemang och intresse, en vilja att ta in, även när de inte riktigt förstår.

Så ja, har du otydliga gränser och kämpar med att ge uttryck för dem – då behöver du öva på det. Du behöver ta ansvar för att den information som dina gränser bär på kan nå ut till de som möter dig. Det är för ditt eget bästa, då dina gränser värnar om dig och ditt välmående.

Men även den som ställer krav på att andra behöver vara tydligare med sina gränser behöver öva sig. Inte öva på att ställa krav på andras förmåga, utan på att stärka sin egen förmåga att känna in. Jobba för att stärka sin empatiska förmåga och visa vilja på att möta andra när de kämpar med att identifiera och uttrycka sina gränser.

Stärk dina gränser, det kommer att vara värdefullt för dig och för ditt välmående. Men ställ också krav på andras empati. Ge dem viktig information men låt dem även söka information om dig. Du ska inte behöva ge dem allt. Åtminstone inte om du önskar ömsesidighet i mötet.

En osund obalans

Vi måste sluta framställa det som att gränser är enda lösningen. Ja, andra är inte de tankeläsare vi skulle önska, men det är knappast tankeläsare som efterfrågas. Vad det snarare handlar om är ansträngning och vilja. Att vi får se att andra vill veta mer om oss. Att andra vill lyssna och förstå. När vi alltid ställer krav på tydligare gränser, men inte ställer samma krav på ökad empati – då skapar vi en osund obalans där en grupp människor ska göra hela jobbet på egen hand. Det är inte bara oschysst, utan också fullkomligt orimligt!

Vill du utforska gränser, empati och ömsesidighet?

I kursen Gränser för Relationer får du lära dig både att stärka dina egna gränser, det vill säga att lära känna och förstå den information du bär inom dig och såklart även hur du kan förmedla den till andra. Men du får även lära dig hur du kan få uppleva mer empati och ömsesidighet i dina relationer och möten med andra. Är du intresserad av det kan du läsa mer om kursen här: Gränser för Relationer.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *