Det magiska ordet

Känner du till det MAGISKA ORDET?

Det magiska ordet kan hjälpa dig se viktiga behov. Ett ord på tre bokstäver som kan förändra mycket. Du kan ta det magiska ordet och byta ut det mot ett annat ord på tre bokstäver.

Det magiska ordet är och. Se vad som händer om du sätter in och istället för det trebokstaviga ordet ”men”.

Jag vill gå bort på middag men jag är så trött.
eller
Jag vill gå bort på middag och jag är så trött.

Jag älskar dig men jag behöver tid för mig själv.
eller
Jag älskar dig och jag behöver tid för mig själv.

Jag behöver hjälp men jag vill göra det själv.
eller
Jag behöver hjälp och jag vill göra det själv.

Skillnaden när du använder ordet men istället för och, är att det ordet har effekten att det minskar värdet av det första och förstärker värdet av det sista. Som att det ena utesluter det andra. Men så behöver det ju inte vara. Jag älskar min familj och behöver ofta vara själv.

Flera behov kan finnas samtidigt

Ta det sista exemplet “Jag behöver hjälp och vill göra det själv”. Om du byter ut det magiska ordet till ett \”men\” blir det plötsligt inte möjligt att behöva hjälp och samtidigt vilja göra själv. Här blir hjälpen avfärdad. Men visst kan jag behöva hjälp och vilja göra själv! Det magiska ordet öppnar upp för att hjälpen kanske inte ska ske i själva görandet. Kanske ska hjälpen vara mer av ett instruerande inslag? Eller som i mitt fall när jag bakar. Jag bakar alltid bullar själv men disken tar jag gärna hjälp med ?.

Det magiska ordet hjälper dig att se två (eller flera) av dina behov och sätter ljuset på tillfällen där du kan ha svårt att möta två behov samtidigt.

Första steget är att ta reda på vilka behoven är. Du hittar dem genom att se vart du brukar säga \”men\”. Byt sedan ut det till och för att se vad som händer.

Vilka behov får du syn på?
Hur kan du möta båda?