Empati utan gränser leder till utmattning

Gränser och empati – omöjliga att separera

Det är inte riktigt möjligt att prata om gränser utan att även prata om empati. De två är starkt sammanlänkade, så att prata om den ena utan den andra, är att missa helheten. Om du vill skapa trygga och sunda relationer, är balans mellan dessa två avgörande.

Gränser utan empati kan inte leda till djupa och meningsfulla relationer. Utan empati blir det omöjligt att mötas, eftersom det är genom empatin vi släpper in andra.

Empati utan gränser kommer mest troligt att leda raka vägen till utmattning, alternativt med omvägen via osunda relationer. Empati utan gränser kan inte heller leda till möten med andra, eftersom vi då plockar bort oss själva ur mötet. Utan gränser blir vi osynliga.

Empati som skydd

Jag använde länge empati som ett skydd i ett försök att skapa trygghet. Jag använde min empati för att ge andras gränser utrymme, då jag inte kände mig trygg att visa mina gränser. Det var ett försök att få uppleva någon sorts trygghet. Genom att sätta ljuset på andra, kunde jag förbli osynlig och därmed bevara känslan av trygghet.

Använder du empati på det här sättet, är risken stor att gränser skrämmer dig. Hos mig går mönstren djupt och min kropp får starka reaktioner när jag ska synliggöra mig själv genom mina gränser. Men om du ofta känner att du alltid finns där för andra men längtar efter att andra ska finnas där för dig, då kan det vara gränser du längtar efter. Att bli synlig.

Lösningen heter gränser

Det är inte helt ovanligt att vi som använder empati på det här sättet ökar intensiteten i vår empati vid konflikter. Vi försöker förstå mer, spegla mer, sätta ännu fler ord på andras känslor, behov och upplevelser. Vi förlänger och förlänger vår empati, när lösningen istället heter gränser.

Om du längtar efter djupa, trygga och sunda relationer, ta en titt på hur din balans mellan empati och gränser ser ut. Vilket är svårast för dig, gränser eller empati? Att ta plats eller att ge plats? Svaret berättar var du är underutvecklad. Genom att stärka det, kommer dina relationer med tiden bli sundare och mer givande för dig.