Kommunikation

En vanlig fallgrop vid kommunikation

En vanlig miss i vår kommunikation med andra är att vi tolkar och drar slutsatser om sådant vi inte vet något om. Det är alltså när vi försöker förstå utan att ha tillräcklig information, vilket lätt leder till missförstånd och konflikter helt i onödan.

Hur tolkar du?
 • Kanske tolkar du en djup utandning som en suck och irritation?
 • Eller tänker att blicken som inte möter dig är tecken på ointresse?
 • Kanske drar du slutsatsen att den andres nej är ett avvisande av dig?
 • Eller att frågan varför är menad som kritik eller ett ifrågasättande?
Tänk om du har fel?

Tänk om det du kallar för en suck, bara är en utandning som personen behöver för att vara mer närvarande med dig? Och blicken som indikerar ointresse bara söker en lugn plats att vila på för att kunna lyssna bättre?

Tänk om nejet inte alls handlar om dig, utan snarare är något den andra personen säger ja till? Och frågan varför kanske bara är en genuin fråga i hopp om att kunna förstå bättre?

Vad är problemet?

Problemet med att snabbt tolka och dra slutsatser på knapphändig information är att vi skapar subjektiva sanningar som inte nödvändigtvis speglar verkligheten. Plötsligt förhåller vi oss till våra (ofta felaktiga) tolkningar, vilket skadar relationen och alla inblandade.

Det är svårt att sluta tolka och dra slutsatser, och det är inte heller nödvändigt för att förbättra vår kommunikation. Men det hjälper om du är medveten om hur dina tolkningar ser ut och tar ansvar för dem.

Tre steg som kan hjälpa dig att kommunicera bättre:
 1. Observera vad som faktiskt hände istället för att tolka mellan raderna. Vad var det som faktiskt hände, rent objektivt?
 2. Berätta för den andra personen hur du tolkar det som hände. Ex. När du tittar bort blir jag osäker och tänker att du inte är intresserad av det jag säger. Att dela tolkningar kan kännas sårbart, men sårbarhet är nyckeln till bättre kommunikation!
 3. Kolla om din tolkning stämmer. Stämmer min tolkning att du inte är intresserad av det jag säger, eller är det något jag missar? På så vis öppnar du upp för möjligheten att din tolkning kan vara fel, du tar ansvar och du ger personen möjlighet att förtydliga.

Det är inget fel med att tolka och dra slutsatser, men se till att du äger dina tolkningar och inte använder dem som sanningar om den andra personen.

Vill du kommunicera dina behov och gränser tydligare?

Den 27 september startar kursen Gränser för Relationer. Det är en kurs för dig som lätt tappar bort dig själv när du är bland andra och som längtar efter att låta det som är viktigt för dig att ta plats.

Kursen hjälper dig att:
 • Lättare förmedla dina gränser.
 • Prioritera det du behöver för att må bra.
 • Förstå och uttrycka dina behov.
 • Leva mer ömsesidigt, så att du inte bara ger till andra, utan även får tillbaka sådant som hjälper dig att må bra.

Du kan gå kursen som självstudiekurs eller i vägledning tillsammans med mig när du vill, men den 27 september startar kursen som ger dig möjligheten att träffa likasinnade och få ta del av andras erfarenheter och utmaningar. Det är en fantastisk möjlighet för att utveckla dina gränser under roliga och trygga former!