Ensidiga "relationer"

Ensidiga relationer kan lämna dig förvirrad

Fortsätter på förra inlägget, När det inte finns någon plats för dig och dina gränser.

Ensidiga relationer kostar

Oavsett hur mycket du inser att du inte kan få en relation att fungera på egen hand och hur långt du når i din acceptans av att den andra personen inte kommer att möta dig, så kommer dessa relationer mest troligt att påverka dig mycket.

Det är svårt att släppa tankarna. De kan gå runt länge även fast du helst av allt vill släppa dem.

Personer som kräver ensidighet i relationer, det vill säga att de ska få plats men inte du, tenderar som sagt att ta upp mycket tid och energi. Till och med när de inte är där.

Innan du möter dem kan du lägga orimligt med tid på att förbereda dig. Tänka ut vad och hur du ska säga. Försöka tänka ut hur de eventuellt kommer att svara så att du är redo med svar även på det. Försöka grunda dig (ofta förgäves).

Under mötet är risken stor att du tappar bort dig själv. Allt du övade på innan är som bortblåst och du får svårt att hänga med i diskussionen (bland annat för att du tror att du är med i diskussionen, men det är du inte. Kom ihåg, det här är en ensidig ”relation” där du och ditt perspektiv inte finns).

Efteråt förstår du kanske inte vad som hände. En känsla av förvirring infinner sig, för att sedan få sällskap av skam. ”Varför sa jag inte så istället!”, ”Kanske om jag hade…”, ”Är det jag som är otydlig?”, ”Kanske är jag löjlig som känner som jag gör” osv. Och det behöver inte ens vara en stor sak du tog upp.

Förvirring – en indikation på ensidighet

Känslan av förvirring är en tydlig indikation på att din upplevelse inte får finnas. Att det du känner, upplever, tänker och behöver inte får plats och förnekas. Förvirringen kan få dig att ifrågasätta dig själv och dina upplevelser, ofta som ett förlängt steg av att den andra personen gjorde just det.

Det finns ingen relation att ha med personer som inte ger dig och dina gränser plats, eftersom en relation förutsätter att två personer möts. Här får du bara finnas så länge du anpassar dig till den andra personens ofta högt nyckfulla värld. Det är så det ser ut i ensidiga ”relationer”.

Men det sorgligaste av allt är att många som går igenom det här inte hittar någon som kan lyssna och hålla utrymme för deras känslor och upplevelser, så förvirringen, skammen och ifrågasättandet av den egna upplevelsen fortsätter.

Vill du uppleva mer ömsesidighet?

I kursen Gränser för Relationer får du inte bara möjlighet att stärka dina gränser och lära dig att hantera personer som gör det svårt för dig att ha gränser. Du får också lära dig hur du kan hitta fler personer och sammanhang där empati och ömsesidighet är en självklarhet.