Kommunicera med integritet & empati

Kommunikation för organisationer som vågar lite mer och vill gå längre.

Så här kan jag hjälpa er:

Föreläsning

Bli skickliga på att kommunicera tydligt, ansvarsfullt och effektivt – med empati som en självklar ingrediens. 
Läs mer…

Kartläggning & Coachning

Tillsammans går vi igenom vad som fungerar bra och vad som inte fungerar i arbetsgruppen. 
Läs mer…

Individuell coachning

Att ge medarbetare möjligheten att stärka sin självkänsla och självförtroende kan få stora positiva effekter, både i den arbetsgrupp som personen tillhör och i de arbetsuppgifter hen utför. Genom individuell coachning kan ni ge medarbetare möjligheten att utvecklas och bli en ännu större tillgång i verksamheten.

Beteendevetare & Coach

Karolina Lundin

Mitt arbete handlar om att synliggöra det som kan vara svårt att se med blotta ögat. Att göra kommunikation, verbal såväl som icke-verbal synlig, så att ni lättare kan undvika fallgropar och istället kommunicera effektivt – med tydlighet och respekt.

I min roll som Beteendevetare och Coach hjälper jag er att synliggöra kommunikationsmönster, gruppdynamik och normer som påverkar det psykosociala måendet på arbetsplatsen. Allt för att stärka välmåendet i arbetsgruppen.
Läs mer…

Bli prenumerant

Är du nyfiken på hur djup, innerlig och genuin kontakt mellan människor skapas? Vill du få inspiration och idéer om hur du kan uppleva mer ömsesidighet i dina relationer – direkt i din inkorg.