FÖR FÖRETAG

Kommunicera med integritet & empati

Kommunikation för organisationer som vågar lite mer och vill gå lite längre.

Så här kan jag hjälpa er:

Eftersom varje organisation är unik sätter jag stort värde i att först förstå er situation, för att sedan ge förslag på hur jag i min roll som beteendevetare bäst kan vara till hjälp.

Därför inleder jag alla nya kontakter med ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte där vi tillsammans utforskar hur ett gemensamt arbete framåt kan se ut. Nedan presenteras olika förslag på upplägg.

Inspirationsföreläsning

Väck inspirationen till liv och hitta nya perspektiv och vinklar på hur ni kan stärka arbetsgruppen. Föreläsningarna skapas utifrån era önskemål.

Kartläggning & Coachning

Tillsammans går vi igenom vad som fungerar bra och vad som inte fungerar i arbetsgruppen. Kartläggningen hjälper er att lyfta saker till ytan så att flera perspektiv får ta plats och en hållbar förändring blir möjlig. Efter kartläggningen följer coachning, där ni får stöd i hur ni kan skapa hållbar förändring framåt. Det här är ett effektivt sätt att stärka organisationen inifrån och ut.

Individuell coachning

Att ge medarbetare möjligheten att stärka sin självkänsla och självförtroende kan få stora positiva effekter, både i den arbetsgrupp som personen tillhör och i de arbetsuppgifter hen utför. Genom individuell coachning ger ni era medarbetare möjligheten att utvecklas och bli en ännu större tillgång i verksamheten.

Beteendevetare & Coach

Karolina Lundin

Mitt arbete handlar om att synliggöra det som kan vara svårt att se med blotta ögat. Att göra kommunikation, verbal såväl som icke-verbal, synlig så att ni lättare kan undvika fallgropar och istället kommunicera effektivt – med tydlighet och respekt.

I min roll som Beteendevetare och Coach hjälper jag er att synliggöra kommunikationsmönster, gruppdynamik och normer som påverkar det psykosociala måendet på arbetsplatsen. Allt för att stärka välmåendet i arbetsgruppen.

Bli prenumerant

Är du nyfiken på hur djup, innerlig och genuin kontakt mellan människor skapas? Vill du få inspiration och idéer om hur du kan uppleva mer ömsesidighet i dina relationer – direkt i din inkorg.