Försöker du få relationer att fungera helt på egen hand?

Relationer. Vi hör ofta att det krävs två personer för att få relationen att fungera, och jag är helt enig. Det vi lätt missar är att det innebär att det bara krävs en person för att förstöra den.

Många som kämpar med sina gränser försöker få relationer att fungera helt på egen hand. De kämpar, vrider och vänder på sig själva, lägger i en högre växel för att kämpa ännu mer och när den högsta växeln är nådd försöker de uppfinna ytterligare en.

När hoppet hindrar dig att se verkligheten

Hoppet för vad en relation skulle kunna vara i kombination med längtan efter kontakt kan få oss att kämpa på egen hand under väldigt lång tid. Resultatet blir ofta utmattning, depression eller ett liv långt bortom ditt autentiska jag.

Du kan inte göra en relation bra helt på egen hand. Personen du vill ha en relation med behöver också göra sitt. För vad blir egentligen resultatet om du vrider, vänder och anpassar dig för att passa in i en relation där den andra personen inte är villig att låta dig vara den du är? Resultatet blir att du väljer relationen till dem över relationen till dig själv. Kontakt med andra över kontakten med dig själv.

Utan dig är relationen bara en illusion

Som jag inledde med, en relation behöver två personer för att fungera. Så om du offrar dig själv och den du är för att passa in i någon annans bild, då finns det inte längre två personer i relationen. Då är du inte längre en del av den eftersom du har satt dig själv åt sidan till förmån för någon annans bild och önskemål. Relationen behöver två, dig och den andra. Annars finns det ingen relation att prata om.

Risken är att om du kämpar med gränser så kämpar du också med att ta plats i relationer. Risken är också att du kämpar hårt för att få just dessa relationer att fungera.

Hur kan vi skapa sunda och ömsesidiga relationer?

Så hur kan då vägen till sundare och mer ömsesidiga relationer se ut? Relationer där båda parter har en given plats och där den du är uppskattas och ses som ett värdefullt bidrag och inte som ett hot eller en belastning som behöver justeras för att få vara med.

Det kommer vi att utforska under kursen Gränser i Relationer som startar nu på torsdag.

Det finns nu en (!) plats kvar och anmälan stänger på tisdag kl 22.00.

Är den platsen din?

Berörde det här inlägget dig på något sätt? Lämna gärna en kommentar och låt mig läsa dina tankar.