Från fokus på görandet till fokus på känslan

Jag får ofta frågan vad jag har gjort, mer konkret, för att komma ur min utmattning. Jag vet aldrig hur jag ska besvara den. Det känns som att lyckas fånga universum. För det är stort och komplext. Så med risk för att inte alls bli konkret ska jag försöka mig på att beskriva en sak som varit oerhört viktig för mig.

Hur vill du känna?

Det handlar om att skifta fokus från görande till hur jag vill känna när jag gör.

Det innebär att när jag vill göra något, stort som smått, lägger jag ner mycket tid på att ta kontakt med hur jag vill känna när jag gör det. Jag prioriterar känslan och upplevelsen högst.

Jag har alltid blivit väldigt trött i sociala sammanhang. Till slut började jag fundera lite över hur dessa sociala tillfällen skulle se ut ifall jag fick bestämma hur jag skulle uppleva dem.

Hur ville jag känna innan jag gick?
När jag var där?
Vilken känsla ville jag ha när jag kom hem igen?

Även frågor kring hur jag inte ville känna var viktiga. Det var ett sätt att göra det tydligare för mig själv vilka mina begränsningar var. I just det här exemplet växte en tydlig bild fram. Jag ville känna mig trygg.

Behovet av att få känna trygghet var enormt. Det var själva grundförutsättningen och därifrån började jag ställa frågor till mig själv.

När känner jag mig trygg?
Hur tar sig den känslan uttryck i min kropp?
I vilka andra sammanhang känner jag trygghet?

Sakteliga började ett pussel läggas. Bitar kom till och flyttades runt. Många bitar jag hade visade sig tillhöra någon annans pussel.

Jag lärde mig så mycket om vad trygghet är för mig. Vad jag behöver för att känna mig trygg.

Provocerande tanke

Genom att ta kontakt med hur jag vill känna när jag gör, har jag byggt såväl integritet som tillit till mina egna upplevelser. Det har också gjort mig medveten om att jag faktiskt i stor utsträckning kan välja hur jag vill känna, en tanke som tidigare hade provocerat mig till bristningsgränsen. Jag har makt att påverka min tid här på jorden och ytterst lite handlar om vad jag gör. Istället handlar det om hur jag känner i det jag gör.

Som min kloka lilla sa: “Mamma, det låter så tråkigt med städdag. Kan vi inte kalla det göra-fint-dag istället?” Hon fattar! Det rör sig om samma görande men med en helt annan känsla. Och för tydlighetens skull; Det sitter inte i orden. Det sitter i känslan som orden väcker ❤️

Kanske vill du utforska det här i ditt liv? Ibland kan det räcka att bara byta ut ordet men behålla handlingen (som att byta städdag mot göra-fint-dag) medan det ibland kan behövas större skiften (som att justera hur du väljer att umgås i sociala sammanhang). Bara du vet svaret på vad som genererar en skönare känsla inom dig!

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *