Gränser behöver utrymme att landa

Saknas gränser eller saknas utrymmet för dem?

När vi kämpar med våra gränser, handlar det ofta om att de inte respekteras. Att vi saknar känslan av trygghet och tron på att någon kan ta emot våra gränser på ett tryggt sätt.

I mycket annat vi gör, är vi medvetna om att vi behöver låta det sköra få en varm och trygg plats att landa på. När vi sår frön förbereder vi jorden så att fröet kan få de bästa förutsättningarna för att kunna växa. När vi väntar barn förbereder vi oss och vårt hem så att vi kan ta emot barnet, på ett värdigt och tryggt sätt. Men när det kommer till gränser tror vi plötsligt att vi kan hoppa över det steget och bara trycka ut våra gränser.

Gränser är vackra och sårbara och behöver få en varm och trygg plats att landa på. Vi behöver därför träna oss på att ta emot andras gränser på ett varmt och respektfullt sätt. Åtminstone om vi är intresserade av att skapa mer meningsfulla möten.

Hur kan du ta emot gränser på ett välkomnande sätt?

Jag vill att vi börjar prata mer om hur vi kan ta emot andras gränser. Om hur vi kan bidra med trygghet så att gränser kan få spela en viktig roll i våra möten med andra. På vilket sätt vi skapa relationer, strukturer och en värld där gränser får en varmare och tryggare plats att landa på. Tänk om vi skiftar diskussionen från gränssättning till mottagandet av gränser?

Att stå som mottagare av någons gränser är en gåva. När ägaren av gränsen bjuder in mig till att se något i deras inre, då vill jag välkomna den gåvan! Säga tack. Jag vill ta hand om mina egna reaktioner istället för att ta ut dem på den jag möter. Jag vill vara en trygg famn för andras gränser – och för mina egna.

Om vi vill värna om gränser, behöver vi värna om det från bägge håll. Vi behöver öva oss på att låta våra gränser ta plats genom att förmedla dem till andra. Men vi behöver också öva oss på att ge utrymme för andras gränser och se dem som det viktiga bidrag de är. Om vi bara pratar om att “sätta” gränser, glömmer vi lätt den viktiga delen av att “ta emot”. För utan mottagandet är sårbara och äkta möten omöjliga.