Gränser & empati är starkt sammanlänkade

Nycklarna till kontakt

Gränser och empati är starkt sammanlänkade med varandra på ett sätt som vi sällan pratar om. Vi pratar om svårigheter med att sätta gränser som om det skulle vara ett isolerat problem. Men det är faktiskt inte möjligt att förstå gränser utan att också förstå empati. I själva verket är gränser och empati en och samma sak, fast i två olika riktningar.

I vilken riktning flödar informationen?

Hög förmåga till empati innebär ett högt inflöde av information. Din empati tillåter dig att känna från andra håll än ditt eget, vilket ger dig tillgång till perspektiv utanför dig själv. Den gör dig helt enkelt receptiv för din omgivning. På så vis får du inblick i hur andra känner, tänker och upplever, information som kan hjälpa dig att förstå mer om andra.

Gränser gör egentligen samma sak, fast med ditt eget perspektiv. Dina gränser ger dig en chans att få inblick i hur du känner, tänker och upplever. Genom att uttrycka dem får andra tillgång till information som kan hjälpa dem att förstå mer om dig.

Var uppmärksam på vilket perspektiv du missar

Om du har lätt för empati innebär det som sagt att du ofta har ett högt flöde in, från andra och in till dig. Har du istället lätt för att uttrycka dina gränser, ja då flödar det snarare lätt ut, från dig och (kanske) in till andra.

När flödet åt ena riktningen blir starkt blir det också svårare för det motsatta att nå fram. Det innebär att du som med lätthet delar dina gränser och uttrycker dina åsikter kan behöva tänka extra mycket på att ge plats åt andra. Du riskerar att missa andra och att bara ha tillgång till ditt eget perspektiv. Dessutom är risken för att du skadar någon annan omedvetet stor eftersom det starka flödet ut gör det svårt för andra att nå in.

För dig som med lätthet känner in andra och ger plats till deras känslor, tankar och upplevelser gäller det omvända. Du kommer istället att behöva jobba hårdare med att själv ta plats. Du riskerar att missa dig själv och att ha tillgång till andras perspektiv men inte ditt eget. Risken för att du skadar dig själv längs vägen är också stor.

Gränser & empati vill båda bidra till en helhet

Empati och gränser är som sagt egentligen en och samma sak, fast de har olika riktningar. Båda kan användas för att hämta mer information, men de hämtar den på olika ställen. Deras syfte är ett och detsamma, att vidga perspektiv, men de vidgar perspektiv från olika håll. Båda strävar mot att skapa en större helhet, men de bidrar med olika delar.

Gränserna hjälper till att måla perspektivet av din inre värld medan empatin hjälper till att måla perspektivet av andras inre världar. Vi behöver båda för att kunna skapa en helhet och för att kunna leva i ömsesidiga relationer.

När fokus aldrig hamnar på dig

Ett vanligt scenario i relationer är att en person använder empati för att försöka vidga perspektivet. Det ger dem en bättre bild av sin partner men bidrar inte med någon vidare bra bild av sig själva. Sedan använder partnern gränser för att försöka vidga perspektivet. Det innebär att de bidrar med tydlighet kring sig själva men missar att se den andra personen tydligt. Resultatet blir ett skevt fokus. En persons inre hamnar ständigt i fokus för båda, medan den som använder empati inte står i någons fokus, varken i sitt eget eller i sin partners. Inte är det konstigt att många som har lätt för att känna in andra går med en gnagande ensamhetskänsla och en upplevelse av att ingen riktigt ser eller känner dem.

Vi kan inte bara prata om vikten att uttrycka gränser. Vi behöver prata om både gränser och empati, åtminstone om målet är att skapa kontakt. Och det handlar inte om att det ena är bättre eller sämre än det andra, utan det handlar om helheten. Vad behövs för att bidra till ett större helhetsperspektiv, är det empati eller är det gränser? Vilket perspektiv är redan tydligt och vilket behöver få lite mer ljus?

Är du intresserad av det här och vill förstå och kunna använda dina gränser (och såklart då även din empati) bättre? Snart kommer kursen Gränser för Relationer att släppas i en ordentligt uppdaterad version! Vill du vara bland de första att få veta när den släpps? Passa då på att bli prenumerant på mina månadsbrev!