Gränser utan empati leder till krig

Utan empati blir vi isolerade

Att empati utan gränser leder till utmattning är lätt att förstå. Utan gränser blir det omöjligt att skapa välmående för oss själva och med tiden går vi under. Våra gränser finns där för att hjälpa oss att ta hand om våra behov.

Det som inte är lika vanligt att höra är att gränser utan empati också skadar oss. Kanske eftersom personer med starka gränser ofta har förmågan att tillgodose sina egna behov. Därför påverkas inte deras mående lika tydligt.

Men gränser utan empati är ett stort problem. Det bidrar till ökat avstånd och den djupa kontakt som kan uppstå mellan människor (och annat levande) när vi låter empatin ta plats, går förlorad. Utan den blir vi till isolerade öar som inte förstår hur vi påverkar varandra, naturen, djuren och hela vår jord.

Det osunda mönstret är ofta osynligt

Det osunda mönstret som ligger bakom empati utan gränser blir snabbt synligt genom exempelvis utmattning. Utmattning i sin tur blir ett problem för samhället. Därför pratar vi ofta om gränser som lösningen.

Det osunda mönstret som ligger bakom gränser utan empati kan istället förbli osynligt då det inte leder till samma uppenbara problem. Individen kan ta hand om sina egna behov och därför drabbas inte heller samhället. Eller?

Samhället, människor och moder jord drabbas snarare extremt hårt av den sortens obalans. Det är bara inte lika uppenbart.

För i en värld där trygghet endast uppnås genom att hålla hårt i de egna gränserna, då hamnar vi i krig, miljöförstöring, våld, rasism och andra fula ord. Vi kan inte dra de viktiga slutsatserna som krävs för att leva tillsammans om vi inte vågar ta in hur vi påverkar andra.

Vikten av att skapa balans

Istället för att stirra oss blinda på vikten av att kunna sätta gränser, skulle jag älska om vi började fokusera på att skapa balans mellan empati och gränser. Inte det ena över det andra, vi behöver båda.

Genom att förstå och vidga våra trygghetsmönster kan vi skapa sundare balans mellan gränser och empati. På så vis kan vi både ta våra egna behov på allvar och ta in hur vi påverkar andra.

Vi kommer att kunna se en helt annan värld när fler människor hittar balans mellan empati och gränser.