Hög empati kräver kontakt

Om du har lätt för att känna empati, gissar jag att du har en längtan efter kontakt. Det är nämligen empatins största styrka, att kunna skapa kontakt och bygga broar över till andras verkligheter. Den ger dig tillgång till värdefull information om andra människors inre och du påverkas starkt av hur andra människor känner.

Individualism försvårar kontakten

Men när individualismen växer sig allt starkare blir det svårare att nå den sortens kontakt som föder den empatiska själen. Och det påverkar empatiska personer på ett sätt som jag inte tror att vi än förstår omfattningen av!

Individualismen uppmuntrar till separation. Den uppmuntrar till att sätta oss själva i första rummet och strunta i hur det påverkar andra.

För personer som har svårare att känna in andra är det lätt att sätta sig själv i första rummet och inte ta in hur det påverkar andra. De har inte tillgång till information om hur andra känner.

Men om du har lätt för empati blir det inte möjligt. Empatin förser dig med information om hur andra människor känner och upplever världen, så du kommer att påverkas av det.

Hög empati ger dig tillgång till mycket information

Det gör att när du ska prioritera dig själv så har du tillgång till mer information än vad människor som har svårare för att känna in andra har. Din empati gör att du kan känna hur dina beslut kommer att påverka andra, vilket såklart kommer att göra det mer komplicerat att fatta dina beslut.

Att vistas i miljöer där empatin är låg är förödande för personer med hög empatisk förmåga. Om du ofta tar in hur saker som sker påverkar andra, men de som befinner sig runt dig bara tar in hur det som sker påverkar dem själva, ja då försvinner den ömsesidighet som är så viktig för ditt välmående.

Utan den ömsesidigheten kommer du ständigt att söka kontakt med människor som inte är kapabla eller intresserade av detsamma. Det kan göra att du stretchar och anpassar dig till bristningsgränsen, i hopp om att till slut nå fram.

Jag vill hävda att den viktigaste faktorn för att du som har hög empatisk förmåga ska kunna må bra, är att du får uppleva empati och ömsesidighet. Utan det är risken stor att du kommer drabbas av utmattning, depression eller att du försöker leva som någon du inte är.

Hållbar empati

Vill du utforska hur du kan göra din empati mer hållbar? Då kan du anmäla dig till den kostnadsfria kursen Hållbar Empati. Den hjälper dig att få syn på vanligt förekommande fallgropar hos människor med hög empati, och du får såklart också lite hjälp att hitta mer hållbara sätt att använda din empati på. Du hittar anmälan här.