Empati

Hög empati + svaga gränser = utmattning?

En sak som blir allt tydligare för mig i mitt arbete med gränser och empati är hur vanligt det är att vi människor har en obalans mellan dessa två, och hur detta påverkar oss negativt. Många har antingen hög empati i kombination med svaga gränser eller starka gränser i kombination med låg empati.

Hög empati – en utmaning för välmåendet

Om du har hög empati är du skicklig på att känna in och ta in andras perspektiv. Du är ofta hjälpsam och tillmötesgående, har en stor portion tålamod och är skicklig på att skapa kontakt och starka band till andra. Men den höga empatin i kombination med svaga eller otydliga gränser kan slå hårt mot ditt eget välmåendet. Den empati som andra så generöst får ta del av, inkluderar inte alltid dig själv.

Det här kan resultera i:

  • Utmattning: Du kan bli utmattad av att ständigt ta in andras känslor och behov.
  • Depression: Du kan känna dig nedstämd och uppgiven om du omges av mycket negativitet.
  • Låg självkänsla: Du kan känna dig otillräcklig och osäker om du ofta fokuserar på andras behov.
  • Bristande självkännedom: Du kan ha svårt att förstå dina egna behov och känslor om du ständigt fokuserar på andra.

Och med bristande självkännedom och låg självkänsla ökar risken för att du hamnar i relationer som inte är bra eller anpassade för dig. Inte sällan med personer som har en motsatt obalans.

Låg empati – utmaningar i kontaktskapande

Om du istället har lägre empati har du ofta bra koll på vad du vill och tänker, och uttrycker detta tydligt. Du har generellt sett stark självkänsla, hög självständighet, kan fatta snabba beslut och stå stadigt i dina åsikter. Men när starka gränser kombineras med låg empati medför det utmaningar i kontaktskapande och relationsbyggande.

Det kan leda till:

  • Svårigheter att känna in andras känslor och behov: Du kan ha svårt att läsa av och förstå hur andra personer känner sig, vilket kan leda till missförstånd och konflikter.
  • Bristande kommunikation: Du kan ha svårt att lyssna och förstå andras perspektiv.
  • Svårigheter att förstå konsekvenserna av sitt eget beteende: Du kan ha svårt att se hur dina egna handlingar och ord påverkar andra personer, vilket kan leda till att du oavsiktligt sårar eller kränker andra.

Med svårigheter att förstå konsekvenser av hur det egna beteendet påverkar andra finns en ökad risk för att skada andra utan att förstå det.

När dessa två obalanser hamnar i en relation uppstår ofta en ohälsosam dynamik. Den empatiska personen kämpar ofta tills den blir utmattad, medan den med låg empati inte förstår den andra personens behov.

Hur kan vi skapa en hållbar empati?

Empati må vara en oerhörd styrka att besitta, men den kommer sannerligen med sina utmaningar när det gäller det egna välmåendet. Så hur kan vi skapa en sund och hållbar empati som stöttar både välmående och relationer?

Den 27 mars bjuder jag in till ett genuint kryp-in med temat Empati – Styrkor, utmaningar och vägen till en mer hållbar empati.

Vi kommer att prata om styrkorna, utmaningarna och vägen till en mer hållbar empati – en empati som hjälper dig att må bra och inte dränerar dig. För det är faktiskt så att din empati kan vara det som allra mest fyller dig med energi!

Den här kvällen är för dig som vill:
  • Förstå empati på en djupare nivå
  • Är trött på att kämpa och bli dränerad
  • Längtar efter meningsfulla och påfyllande relationer

Är du nyfiken på mer? Då är du varmt välkommen att vara med!

Vi ses på onsdag den 27 mars klockan 19.00 – 20.30. Observera att det är på onsdag den här gången!

Jag ser fram emot att ses – du, jag och andra likasinnade!

Karolina ❤️