Hur visar man empati?

Ett sätt att visa empati är genom att prioritera människors inre verkligheter. För det är där, i våra inre världar, i våra känslor, tankar, erfarenheter och tolkningar som vi kan mötas i sårbarhet, på djupet. Det är där nyckeln till en mer empatisk värld ligger, när vi vågar lyssna på människors inre upplevelser med närvaro och medkänsla.

Skilj på intention och upplevelse

Vi behöver kunna skilja mellan våra egna känslor och andras och vi behöver kunna skilja mellan vår intention och hur något upplevs för den andra.

Vi kan ha en fin intention och det kan fortfarande skapa obehag i mottagarens inre verklighet. Om vi då tar det personligt, ja då har vi inte skapat någon plats för deras upplevelse att landa på. Då har vi istället hamnat hos oss själva.

Tänk dig att du sitter med någon som är ledsen. Och med intentionen att visa att du finns där, vill du krama om personen. Det är kanske det finaste sätt du kan tänka dig att visa omtanke och stöd på. I din värld ger du alltså en vacker gåva, i syfte att lugna och trösta.

Den som är ledsen har dock en annan upplevelse. Kanske är det redan mycket som händer inom hen att en kram blir alldeles för mycket. För intensivt. Kramen, som är tänkt att lugna blir istället ytterligare stress och upplevelsen blir obehaglig.

Kan du då ta det när den andra personen säger till dig? Säger att den inte vill ha din kram, att din kram bidrar till ännu mer stress? Eller blir du ledsen och känner dig avvisad?

Att kunna skilja på intention och upplevelse är avgörande för att skapa kontakt. Det är också viktigt att vi lär oss att andras reaktion inte säger något om oss. Det säger något om dem.

Kan du höra informationen?

Den ledsna personen ger information om vad hen behöver. Är du villiga att lyssna och justera eller vill du fortsätta ge på ditt sätt?

Att prioritera någons inre upplevelse är ett ypperligt sätt att visa empati på. Det skapar ofta en känsla av trygghet och personen känner sig ofta sedd på ett skönt sätt.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *