I sunda relationer är gränser ett bidrag

När det gäller gränser i nära relationer förändras spelplanen.

Sunda relationer till andra kräver en sund relation till dig själv

Först och främst är det klart lättare att ingå i sunda relationer om du har en nära och stark relation till dina egna gränser. För som jag skrev i ett tidigare inlägg, utan gränser blir du osynlig och med otydliga gränser blir du otydlig. Det blir svårt för din partner att se dig och därför svårt att bidra till dig på det sätt som känns bra för dig. Du behöver själv förstå den information du bär inom dig för att kunna dela den med någon annan.

Inkludera din partners gränser

När du sedan ingår i en relation växer dina gränser och börjar inkludera din partners gränser. Du är inte ansvarig för din partners gränser men rimligtvis är du intresserad av att förstå och respektera dem.

Ett vanligt scenario i relationer är att det råder konflikter mellan varandras gränser. Som att det finns en vinnare och en förlorare. Mina ELLER dina gränser. Mina gränser FÖRE dina.

Lever du i en sådan relation är det lätt att tänka att du har problem med att sätta gränser. Framförallt om det är du som oftast står som förlorare (den som \”vinner\” kommer troligen inte att se problemet).

Grundproblemet i en sådan relation är dock inte svårigheter med att sätta gränser. Istället indikerar det en osund balans i relationen. Svårigheterna med gränser är bara ett symtom på ett klart större problem.

När dina gränser blir lika viktiga som mina

I sunda relationer finns en vilja att lära känna, förstå, respektera och möta den andres gränser. Där ses inte gränser som ett hot, utan som en tillgång som kan hjälpa till att skapa ett större djup och intimitet i relationen. Dina gränser blir viktiga för mig och tvärtom.

För om jag verkligen älskar någon vill jag ju att de ska må bra och ett av de viktigaste sätten att visa det, är genom just nyfikenhet, respekt och vilja att möta gränser. För hur kan den ena i en relation må bra om den andres gränser blir ignorerade eller överkörda? Det är bara möjligt om hen ser sig själv som en separat del och inte som en del av en helhet.

Om en kan må bra på den andres bekostnad, då är det inte ens en relation vi pratar om. Då är det två personer som lever bredvid varandra och ibland får ut något av den andres närvaro.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *