Integritetspolicy

Hos Genuin Kontakt är personlig integritet både viktigt som självklart och det är viktigt att du känner dig trygg med hur dina personuppgifter behandlas hos oss. Därför strävar vi efter hög nivå av dataskydd. Här nedan informerar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Du får också ta del av dina rättigheter.

Ansvar för personuppgifter

Genuin Kontakt behandlar de personuppgifter som du delger oss enligt denna Integritetspolicy och ansvarar för att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning.

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som Genuin Kontakt kan samla in och behandla om dig som besökare på vår webbsida och som användare av våra tjänster är i huvudsak kontaktuppgifter som namn, address, telefonnummer, e-post. Även uppgifter om köpta tjänster, i anslutning till prenumeration samt IP-nummer för information om din användning av webbplatsen samlas in.

Ändamål för behandling av personuppgifter

Vid din registrering i formulär via vår webbplats, samt vid din kontakt med oss gällande frågor eller information samlas information om dina uppgifter. Även när du går in på någon av våra webbplatser kan vi automatiskt hämta information om dina besök samt om din dator i syfte att förbättra din upplevelse av våra tjänster till dig. Vi kan även samla in personuppgifter från externa källor vid adressuppdateringar.

Hur länge sparas personuppgifterna?

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Det finns tydliga rutiner utarbetade för att säkerställa att dina personuppgifter inte sparas längre än vad som behövs för det specifika ändamålet. Längden på lagringstiden är olika beroende på ändamålet med den valda behandlingen samt hur länge uppgiften är nödvändig för ändamålet. Efter det kommer vi på ett säkert sätt gallra eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre är möjligt att koppla dem till dig.

Skydd av personuppgifter

Genuin Kontakt har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med framstegen och utvecklingen på det tekniska området.

Tillgång till personuppgifter

De uppgifter du delger Genuin Kontakt delas inte utanför denna verksamhet. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina uppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Andra uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig eller vid lagstadgade krav, rättsliga utredningar och domstolsbeslut.

Inga uppgifter vidarebefordras till land utanför EU/ESS.

Dina rättigheter

I enlighet med GDPR (EU:s dataskyddsförordning) har du rätt att när som helst begära ut information om de personuppgifter vi har om dig. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevant, har du rätt till rättelse. Du har rätt att återkalla samtycket du har gett oss, exempelvis om du vill avregistrera dig från vårt månadsbrev. Du kan också när som helst begära radering av de personuppgifter vi behandlar om dig. Denna begäran kan nekas ifall det förekommer legala skyldigheter som hindrar oss från att radera vissa personuppgifter. Om du begär ut dina personuppgifter, lämnas dessa ut i ett strukturerat format. Om du anser att Genuin Kontakt inte har uppfyllt dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen, har du rätt att överklaga till aktuell tillsynsmyndighet. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen.

Cookies/kakor

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med kakor få tillgång till information om att webbplatsen innehåller kakor och ändamålet med användningen av kakor. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att kakor används. En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator. Kakor används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. På Genuin Kontakt används kakor för att ge dig som besökare den bästa upplevelsen. Informationen som kakan lagrar är alltid anonym och saknar personliga uppgifter.

Kontakt

Om du har frågor eller invändningar mot vår personuppgiftsbehandling är du alltid välkommen att kontakta oss. Detta sker enklast genom att du sänder ett e-post till karolina@genuinkontakt.se