Positiva tankar – en flykt från att känna

Jakten efter positiva tankar kan lätt bli en flykt från att känna.

Känslan av att jaga, kämpa, sträva, försöka är tydliga tecken på att vi missar något. Vi missar att vara närvarande där vi är, närvarande med det vi känner rent fysiskt i kroppen.

Ta reda på vart du är

Min erfarenhet säger mig att det första steget alltid börjar med att ta reda på var vi är. I det här steget kan dina emotioner vara till stor hjälp, alltså den energi som rör sig i din kropp. Att ta kontakt och observera den hjälper mig alltid att stanna upp och vara närvarande med mig själv. Bara den handlingen i sig gör ofta att jag sköljs över av lättnad. Lättnad över att slippa kämpa för att vara någon annanstans.

Tyvärr är vi ofta ovana vid att kontakten med våra emotioner, vilket gör att vi har många beteenden för att försöka fly dem. De flesta av dina emotioner är osköna och kan trigga igång din överlevnadsinstinkt, vilket lätt kan leda till att du vill undvika dem. Genom att vänja dig vid det obehag som emotionerna genererar, kan du lättare ta emot den information de bär på. För om du stannar med dem en stund, avtar obehaget och du får plötsligt tillgång till nya perspektiv och information.

Sluta kämpa och låt skönare tankar komma av sig själva

Det är aldrig någonsin meningen att du ska försöka tänka positiva tankar och nå nya perspektiv. Istället behöver vi tillåta oss själva att vara där vi är och känna det vi känner. Det är genom den acceptansen som skönare tankar uppstår automatiskt. För vi människor är programmerade för välmående, vi har bara krånglat till det en del längst vägen.

Tänk vilken stor skillnad det är mellan att försöka tänka positiva tankar och på att ta emot tankar som känns sköna. Det första är en kamp och det andra ett tillåtande. Ett lätt val om du frågar mig!