Skapa intimitet med dig själv

Intimitet med dig själv

När jag pratar om att vända inåt i ett försök att verkligen lära känna oss själva på djupet, är det många som frågar HUR jag har gjort. Inte sällan efterfrågas metoder, terapier, sätt att träna på.

Men det behöver inte vara så krångligt. Ett mycket vanligt mönster för människor är att vi börjar söka utanför oss själva, i hopp om att vi ska skapa bättre kontakt inåt.

Kanske lägger du ner massor med tid på att läsa andras ord istället för att skriva dina egna?

Istället för att skapa kontakt och uppmärksamma dina egna tankar och åsikter, kanske du lyssnar till andras.

Kanske försöker du navigera i andras känslor istället för att vara med dina egna och låta dem guida dig?

Men vad händer om du istället lägger den tiden på att sitta med dig själv och skapa kontakt inåt? Vad händer om du aktivt väljer att bygga intimitet till dig självHur skulle relationen med dig själv se ut då? Min gissning är att den skulle förbättras ganska omgående.

Intimitet kräver tid och engagemang


För det är just tid och engagemang som är nyckeln. Inte att vilja, utan att göra. Att skapa relationer kräver tid och engagemang, de är de flesta medvetna om. Det många glömmer är att vi också behöver vårda relationen med oss själva. Om du inte kan sitta ner med dig själv, hur ska den relationen då någonsin kunna bli bra?

Visst kan du göra det i terapi, men terapi är bara ett komplement till det viktigaste jobb du gör. Det där du prioriterar att faktiskt sitta med dig själv, lyssna till hur du känner, vad du behöver och inte överge dig själv när saker och ting blir jobbiga.

Du behöver våga göra jobbet, att sätta dig ner och vara tillsammans med den du är. På ett intimt och högt prioriterat sätt.

Så nej, det behöver inte vara så himla komplicerat! Om du slutar leta sätt och istället avsätter tid för att vara tillsammans med dig själv, då brukar nästa ledtråd, den som är helt och hållet anpassad för dig, dyka upp.

Det betyder inte att det inte kan vara komplicerat. Absolut inte! Men genom att prioritera relationen till dig själv och faktiskt lyssna till vad det är du behöver, då kommer du att få större klarhet kring exakt vilket stöd du behöver. Det handlar inte om att göra allting själv, utan om att utgå från dig själv och börja hemma.