Ställ högre krav på empati

Ofta hör jag att det är personer med hög empati men svaga gränser som behöver stärka sina gränser. Sällan att det är personer med starka gränser men svag empati som behöver stärka sin empati.

Empati – ingen magisk kraft

Huvudargumentet verkar vara att empati ses som en slags magisk kraft som bara finns där, medan gränser framställs som något vi tränar oss till.

Utifrån det resonemanget faller det på de empatiska personernas lott att utveckla starkare gränser för att kommunikationen ska fungera, eftersom de med låg empati inte kan förändras.

Överlevnadsstrategier

Men svaga gränser är många gånger en överlevnadsstrategi som vi har utvecklat för att försöka säkra behovet av att få höra till. Som små handlar det om anknytning, överlevnad före lojaliteten mot oss själva.

Men även låg empati kan vara en överlevnadsstrategi. Att inte öppna upp och släppa in andra kan vara en försvarsstrategi för att slippa förlora oss själva. Om jag inte släpper in någon så behöver jag inte tappa kontakten med mig själv, och då behöver jag inte ge upp mig själv.

Så medan personer med svaga gränser är rädda för att förlora andra, är personer med låg empati ofta rädda för att förlora sig själva. De med svaga gränser saknar tillit till sig själva medan de med låg empati saknar tillit till andra. Ofta djupt omedvetna om den rädslan.

Stärk din empati

Visst finns det människor som helt saknar förmåga till empati, men för de allra flesta är det en förmåga som går att träna upp. Men inte så länge vi stämplar det som en magisk företeelse eller bara ger upp och säger att det är svårt. Ingen utveckling har någonsin skett på det viset.

Att träna sin empatiska förmåga handlar om att träna, försöka, misslyckas och prova igen. Precis som jobbet med att stärka sina gränser.

Och för dig med svaga gränser: träna upp och stärk dina gränser. Men ställ också krav på empati från mottagaren. Dina gränser är inte ett vapen som du ska föra ett krig med. De är en gåva som ska tas emot med värme och nyfikenhet.

Balans mellan gränser och empati

Det är viktigt att skapa balans mellan gränser och empati om du vill må bra och om du vill leva i ömsesidiga relationer. Är du nyfiken på hur du kan skapa mer balans, ett större välmående och nå mer ömsesidighet i dina relationer? Då har jag kursen för dig! Den heter Gränser för Relationer och hjälper dig att skapa alla förutsättningar för mer välmående och mer ömsesidighet. Lär mer om kursen här.