Svårt att förmedla gränser?

Olika former av empati

Vi vet idag att empati kan ta sig olika uttryck. När du sätter dig in i andras situationer och mer intellektuellt förstår deras upplevelser, använder du den kognitiva empatin. Den affektiva empatin gör det istället möjligt att känna andras känslor i din egen kropp.

Svårigheter att förmedla gränser förklaras ofta genom slutsatsen att det finns en underliggande rädsla för att säga nej eller för att andra ska bli arga, ledsna eller besvikna. Det kanske stämmer, men inte nödvändigtvis på det sätt vi tror.

När andras reaktioner blir en kostnad för dig

Om du har stark affektiv empati kan du ha svårt att förmedla dina gränser eftersom andras reaktioner blir till en omedelbar kostnad för dig. Andras känslomässiga reaktioner blir helt enkelt din egen känslomässiga reaktion. En kostnad ibland så hög att det känns lättare att dölja de egna gränserna.

Min teori är att personer med stark grad av affektiv empati snarare väljer att vara andra till lags eftersom det genererar sköna känslor i den de möter. Vilket direkt påverkar den egna kroppen och känslorna. När andra känner osköna känslor, flyttar de känslorna in och påverkar på samma sätt som om det vore de egna. Självklart är det här sällan ett medvetet val.

Sett utifrån det perspektivet blir det rimligt att försöka förekomma andra människors känslotillstånd, eftersom det direkt påverkar det egna systemet. Att hålla andra nöjda blir detsamma som att hålla dig själv lugn och trygg.

Men det har ett pris. Priset är att du aldrig fyller på direkt hos dig själv. Istället tankar du energi genom andra. Andras välmående blir ditt. Du blir beroende av att göra andra nöjda och alltför ofta är det inte möjligt.

Känsloreglering

Har du stark affektiv empati är det viktigt att lära känna dig själv och skapa förståelse för hur du fungerar. Istället för att träna dig på att säga nej och sätta gränser, kan du börja följande:

1. Utforska och lära känna dina egna gränser.

2. Få kunskap om känsloreglering.

Det blir mindre läskigt att smittas av andras känslor om du lär dig att hantera känslor på ett effektivt sätt. Du får helt enkelt en bättre strategi som kan hjälpa dig när det sker. Därifrån blir det också lättare att förmedla dina gränser.