Svårt att sätta gränser går hand i hand med bristande självempati

Om du har svårt att visa dina gränser är risken stor att du också har svårt för att ge dig själv empati.

Ta och ge plats

Om gränser handlar om att ta plats och empati handlar om att ge plats, handlar självempati och självmedkänsla om att ge dina egna gränser utrymme att finnas.

När det här blir tydligt för oss, blir det ofta även tydligt hur viktigt det är att försöka skapa balans mellan gränser och empati. Åtminstone om vi vill skapa ett liv där vi kan må bra.

En av de viktigaste nycklarna till att kunna dela dina gränser med andra är att utforska självempati. Att ta all den empati du så lätt ger till andra och rikta den inåt. Det utrymme du ger till andra kan du börja ge till dig själv. Låt dig själv bli påverkad av allt som finns i ditt inre.

Förståelse före gränser?

Personer med hög empati har en tendens att välja förståelse före gränser. Istället för att ta sitt eget inre på allvar och låta det blir synligt, väljer de att förstå den andra personens handlingar. Det i sig är en fin egenskap, som definitivt gör det lättare att skapa kontakt, men inte som enda strategi.

Återigen blir balansen viktig. Kontakt kan omöjligt uppstå om du hela tiden utelämnar ditt eget inre. Du blir du bara en behållare som andra människor tömmer sitt inre i, vilket såklart kommer att kosta dig massor. Inte alls konstigt att människor med hög empati och svaga gränser ofta upplever att de blir dränerade i sociala sammanhang.

Att förstå andra kan många gånger vara ett sätt att undvika kontakten med sig själv. Kanske har du inte fått uppleva att ditt inre har räknats. Det betyder inte att det behöver fortsätta vara så. Du kan börja ta steg att utforska hur du, på ett tryggt och självsnällt sätt, kan ge mer plats till ditt eget inre.

Rikta din empati inåt

Min erfarenhet säger mig att när du börjar rikta din empati inåt och låta den inkludera dina egna gränser, då kommer du också att börja möta människor som har förmågan att ge dina gränser en varm och trygg plats att landa på. På så vis kommer det per automatik att bli lättare för dig att visa dina gränser, eftersom dem du visar dem för också har förmågan och kapaciteten att ta emot dem.

Om du tänker efter så är gränser och självempati egentligen en och samma sak.