Svårt för att sätta gränser? Det här är dina styrkor!

Kanske är du extra bra på just det här?

Har du svårt för att sätta gränser? Det är lätt hänt att vi bara tittar på våra svaga gränser som ett problem som ska åtgärdas. Men för många kommer svårigheterna med att förmedla gränser också med stora styrkor på andra områden. Eller kanske är det snarare så att styrkorna leder till utmaningar med gränser, att det som går lätt för dig gör att andra saker blir svåra.

Men det är inte din styrka som är problemet, utan snarare att du använder den utan att inkludera dig själv.

Är du inkännande?

En vanlig styrka hos dig som kämpar med gränser är att du har lätt för att känna in andra, deras känslor och behov. Du kanske kan sätta dig in i andras perspektiv och upplevelser, och kanske smittas du även av andras känslor.

Att kunna känna in andra är en styrka som vi behöver se mer av i världen, inte mindre. Det utgör faktiskt grunden för medmänsklighet och medkänsla.

Att vara inkännande för andra samtidigt som du också är det mot dig själv, det ger dig tillgång till viktig information som kan hjälpa dig att fatta beslut som inkluderar många. Beslut som kan leda till ett starkt samarbete, ökad förståelse för olikheter och att andra får bidra på ett sätt som känns värdefullt för dem.

Är du flexibel?

En annan styrka är flexibilitet och anpassningsförmåga. Att ge upp på det som är viktigt för dig är såklart inte bra! Men det är fullt möjligt att vara flexibel och anpassningsbar utan att ge upp sådant som är viktigt för dig. Det är alltså inte din styrka av flexibilitet och anpassningsförmåga som är problemet, utan att du inte inkluderar dig själv. 

Att vara flexibel och anpassningsbar samtidigt som du har tydliga gränser är en enorm styrka att ha i relation till andra. Det gör dig skicklig på att hitta win-win-lösningar, alltså vägar fram där så många som möjligt får sina behov tillgodosedda. Och tänk vad världen behöver mer av det!

Problemet med dina gränser är alltså inte din förmåga att vara inkännande eller flexibel. Så försök inte skruva ner det. Istället kan du öva dig på att inkludera dig själv i ditt inkännande och i din flexibilitet.

En kurs för dig

Vill du bli bättre på att inkludera dig själv i dina styrkor som så många får dra nytta av? Vill du bli bättre på att sätta gränser? Då kan kursen Gränser för Relationer verkligen vara något för dig! Du hittar mer information om kursen här.