Svårt att förmedla gränser?

Olika former av empati Vi vet idag att empati kan ta sig olika uttryck. När du sätter dig in i andras situationer och mer intellektuellt förstår deras upplevelser, använder du den kognitiva empatin. Den affektiva empatin gör det istället möjligt att känna andras känslor i din egen kropp. Svårigheter att förmedla gränser förklaras ofta genom …

Svårt att förmedla gränser? Läs mer »