Barn

Svårt att förmedla gränser?

Olika former av empati Vi vet idag att empati kan ta sig olika uttryck. När du sätter dig in i andras situationer och mer intellektuellt förstår deras upplevelser, använder du den kognitiva empatin. Den affektiva empatin gör det istället möjligt att känna andras känslor i din egen kropp. Svårigheter att förmedla gränser förklaras ofta genom …

Svårt att förmedla gränser? Läs mer »

Gör det lätt för barn att vara sanna med sig själva

Strukturer kan både stötta och försvåra Strukturer kan underlätta eller försvåra förmedlandet av gränser. Ju mer kontroll en struktur bygger på, desto svårare blir det för dem som befinner sig inom den att vara sanna med sina egna gränser. När möjligheten att lämna strukturen också är begränsad, blir det riktigt svårt att vara sann. Idag …

Gör det lätt för barn att vara sanna med sig själva Läs mer »

Skilj på gränser och begränsningar och skapa bättre relationer

Lär dig skilja på gränser och begränsningar och bli bättre på att skapa kontakt i dina nära relationer. Gränser kommer inifrån och handlar alltid om mig och mitt inre. Ingen annan. Begränsningar däremot sker i det yttre och kan omfatta någon annan. Mina gränser kan däremot leda till begränsningar för andra. När jag pratar om …

Skilj på gränser och begränsningar och skapa bättre relationer Läs mer »