Empat

Vad vinner du på att INTE sätta gränser?

Fokus på rätt sak Svårigheter med att sätta gränser är inte på något sätt grundproblemet. Det är istället ett symtom på något klart större. Vi lägger ofta mest energi på att försöka lära oss att sätta gränser. Det trots att fokus istället behöver vara på att förstå och behandla orsaken. För när du väl förstår …

Vad vinner du på att INTE sätta gränser? Läs mer »

Svårt att sätta gränser går hand i hand med bristande självempati

Om du har svårt att visa dina gränser är risken stor att du också har svårt för att ge dig själv empati. Ta och ge plats Om gränser handlar om att ta plats och empati handlar om att ge plats, handlar självempati och självmedkänsla om att ge dina egna gränser utrymme att finnas. När det …

Svårt att sätta gränser går hand i hand med bristande självempati Läs mer »