Svårt att sätta gränser går hand i hand med bristande självempati

Om du har svårt att visa dina gränser är risken stor att du också har svårt för att ge dig själv empati. Ta och ge plats Om gränser handlar om att ta plats och empati handlar om att ge plats, handlar självempati och självmedkänsla om att ge dina egna gränser utrymme att finnas. När det …

Svårt att sätta gränser går hand i hand med bristande självempati Läs mer »