Skilj på gränser och begränsningar och skapa bättre relationer

Lär dig skilja på gränser och begränsningar och bli bättre på att skapa kontakt i dina nära relationer. Gränser kommer inifrån och handlar alltid om mig och mitt inre. Ingen annan. Begränsningar däremot sker i det yttre och kan omfatta någon annan. Mina gränser kan däremot leda till begränsningar för andra. När jag pratar om […]

Skilj på gränser och begränsningar och skapa bättre relationer Läs mer »