Lätt att empatiska barn blir osynliga

Högempatiska barn är barn som lätt känner av stämningar, som ständigt strävar efter harmoni i sin omgivning, då det ger dem en känsla av trygghet. Barn som lätt offrar sina behov, sin vilja, sina drömmar för att skapa ett lugn i gruppen. Barn som tankar av andra människors känslor, vilket såklart leder till att de […]

Lätt att empatiska barn blir osynliga Läs mer »