Föräldraskap

Barn behöver inga gränser – de har redan gränser

Gränser kan aldrig komma utifrån När det gäller barn och gränser önskar jag innerligt att vi skiftar fokus. I mitt blogginlägg Skilj på gränser och begränsningar och skapa bättre relationer, lyfter jag vikten av att se de två som skilda saker. Begränsningar kommer utifrån, medan gränser alltid kommer inifrån och berättar något om vårt inre. …

Barn behöver inga gränser – de har redan gränser Läs mer »

Svårt att förmedla gränser?

Olika former av empati Vi vet idag att empati kan ta sig olika uttryck. När du sätter dig in i andras situationer och mer intellektuellt förstår deras upplevelser, använder du den kognitiva empatin. Den affektiva empatin gör det istället möjligt att känna andras känslor i din egen kropp. Svårigheter att förmedla gränser förklaras ofta genom …

Svårt att förmedla gränser? Läs mer »

Andras gränser är inte kritik av dig

Sättet det pratas om gränser känns hårt i mig, stundtals nästan våldsamt. Vi ska sätta gränser, kräva respekt, markera. Ur det perspektivet känns gränser som en ständig kamp, både i relation till andra och till mig själv. Gränser är sårbart För mig är gränser något skört och sårbart. De är vackra, mjuka och de håller …

Andras gränser är inte kritik av dig Läs mer »

Gör det lätt för barn att vara sanna med sig själva

Strukturer kan både stötta och försvåra Strukturer kan underlätta eller försvåra förmedlandet av gränser. Ju mer kontroll en struktur bygger på, desto svårare blir det för dem som befinner sig inom den att vara sanna med sina egna gränser. När möjligheten att lämna strukturen också är begränsad, blir det riktigt svårt att vara sann. Idag …

Gör det lätt för barn att vara sanna med sig själva Läs mer »