Föräldraskap

Barn behöver inga gränser – de har redan gränser

Gränser kan aldrig komma utifrån När det gäller barn och gränser önskar jag innerligt att vi skiftar fokus. I mitt blogginlägg Skilj på gränser och begränsningar och skapa bättre relationer, lyfter jag vikten av att se de två som skilda saker. Begränsningar kommer utifrån, medan gränser alltid kommer inifrån och berättar något om vårt inre.

Barn behöver inga gränser – de har redan gränser Läs mer »

Gör det lätt för barn att vara sanna med sig själva

Strukturer kan både stötta och försvåra Strukturer kan underlätta eller försvåra förmedlandet av gränser. Ju mer kontroll en struktur bygger på, desto svårare blir det för dem som befinner sig inom den att vara sanna med sina egna gränser. När möjligheten att lämna strukturen också är begränsad, blir det riktigt svårt att vara sann. Idag

Gör det lätt för barn att vara sanna med sig själva Läs mer »

Viljestarka barn

Att ha viljestarka barn är synnerligen en stor utmaning i föräldraskapet. Dessa barn vet sitt värde. De vet att deras upplevelse ska tas på allvar, vet ofta vad de vill eller åtminstone vad de inte vill. De kräver att bli hörda, kräver att tas på allvar och det finns inget utrymme för att fatta beslut

Viljestarka barn Läs mer »