Gränser är information

Mina gränser är inte ett avvisande av dig – de är ett förtydligande av mig.

Om vi inte har bra koll på vad som tillhör oss och vad som tillhör andra är det lätt hänt att vi tar andras gränser som ett personligt avvisande eller som kritik av oss själva. Gränser är en inbjudan Men gränser är bara ett förtydligande av den du möter. Om du tar det personligt och …

Mina gränser är inte ett avvisande av dig – de är ett förtydligande av mig. Läs mer »

Andras gränser är inte kritik av dig

Sättet det pratas om gränser känns hårt i mig, stundtals nästan våldsamt. Vi ska sätta gränser, kräva respekt, markera. Ur det perspektivet känns gränser som en ständig kamp, både i relation till andra och till mig själv. Gränser är sårbart För mig är gränser något skört och sårbart. De är vackra, mjuka och de håller …

Andras gränser är inte kritik av dig Läs mer »