En annan sorts konkret

En sak som jag länge tänkte att jag var dålig på var att vara konkret. När någon bad mig vara konkret tvekade och tvivlade jag ofta på min förmåga. Sedan slog det mig att jag inte alls har svårt för det. Jag har bara ett annat sätt att vara konkret på än många andra. När […]

En annan sorts konkret Läs mer »