Värderar du dig själv så mycket att dina gränser blir tydliga?

Ett vanligt misstag när vi försöker bli bättre på att uttrycka gränser är att vi fokuserar utåt, på mottagaren. Det är lätt att allt fokus hamnar på hur vi ska säga för att personen i andra änden ska förstå oss och vilja respektera de gränser vi förmedlar. Skifta fokus Men dina gränser handlar inte om […]

Värderar du dig själv så mycket att dina gränser blir tydliga? Läs mer »