Tillhöra

Vad krävs för att få tillhöra dig?

Att få tillhöra. Om du vill kunna uttrycka dina gränser på ett klart och tydligt sätt, så är det klokt att utforska vad behovet av tillhörighet innebär för dig. Tillhörighet – ett starkt mänskligt behov Vi människor har ett starkt behov av att få uppleva tillhörighet. Det är kopplat till vår överlevnad, eftersom vi är […]

Vad krävs för att få tillhöra dig? Läs mer »