Relationer

Skilj på gränser och begränsningar och skapa bättre relationer

Lär dig skilja på gränser och begränsningar och bli bättre på att skapa kontakt i dina nära relationer. Gränser kommer inifrån och handlar alltid om mig och mitt inre. Ingen annan. Begränsningar däremot sker i det yttre och kan omfatta någon annan. Mina gränser kan däremot leda till begränsningar för andra. När jag pratar om

Skilj på gränser och begränsningar och skapa bättre relationer Läs mer »