Självkännedom

Värderar du dig själv så mycket att dina gränser blir tydliga?

Ett vanligt misstag när vi försöker bli bättre på att uttrycka gränser är att vi fokuserar utåt, på mottagaren. Det är lätt att allt fokus hamnar på hur vi ska säga för att personen i andra änden ska förstå oss och vilja respektera de gränser vi förmedlar. Skifta fokus Men dina gränser handlar inte om …

Värderar du dig själv så mycket att dina gränser blir tydliga? Läs mer »

Har du en aktiv eller passiv relation till dina gränser?

Många associerar ordet gränser till vad andra får eller inte får göra mot mig. Rent grammatiskt är det alltså andra som gör något, medan jag (mig) är den som utsätts för handlingen. Fokus ligger alltså på andra och inte på mig som ägare av gränserna. När vi ser på gränser på det här sättet är …

Har du en aktiv eller passiv relation till dina gränser? Läs mer »

Mina gränser är inte ett avvisande av dig – de är ett förtydligande av mig.

Om vi inte har bra koll på vad som tillhör oss och vad som tillhör andra är det lätt hänt att vi tar andras gränser som ett personligt avvisande eller som kritik av oss själva. Gränser är en inbjudan Men gränser är bara ett förtydligande av den du möter. Om du tar det personligt och …

Mina gränser är inte ett avvisande av dig – de är ett förtydligande av mig. Läs mer »