Kommunikation

En vanlig fallgrop vid kommunikation

En vanlig miss i vår kommunikation med andra är att vi tolkar och drar slutsatser om sådant vi inte vet något om. Det är alltså när vi försöker förstå utan att ha tillräcklig information, vilket lätt leder till missförstånd och konflikter helt i onödan. Hur tolkar du? Tänk om du har fel? Tänk om det […]

En vanlig fallgrop vid kommunikation Läs mer »