Trygg landningsplats

Tar någon emot dig?

Det svåra med gränser är egentligen inte att visa dem, utan att de så sällan tas emot. Får dina gränser landa? Hur ofta när du delar något från ditt inre, något om hur du känner, vad du behöver eller hur du upplever något, möts du av nyfikenhet, empati och en vilja av att förstå mer […]

Tar någon emot dig? Läs mer »