Trygga relationer

Tar någon emot dig?

Det svåra med gränser är egentligen inte att visa dem, utan att de så sällan tas emot. Får dina gränser landa? Hur ofta när du delar något från ditt inre, något om hur du känner, vad du behöver eller hur du upplever något, möts du av nyfikenhet, empati och en vilja av att förstå mer

Tar någon emot dig? Läs mer »

Mina gränser är inte ett avvisande av dig – de är ett förtydligande av mig.

Om vi inte har bra koll på vad som tillhör oss och vad som tillhör andra är det lätt hänt att vi tar andras gränser som ett personligt avvisande eller som kritik av oss själva. Gränser är en inbjudan Men gränser är bara ett förtydligande av den du möter. Om du tar det personligt och

Mina gränser är inte ett avvisande av dig – de är ett förtydligande av mig. Läs mer »