Tränar du andra att kliva på dina gränser?

Första eller femte gången?

När jag jobbade som hund instruktör brukade jag fråga deltagarna om de ville att deras hund skulle komma första gången de gjorde en inkallning eller om de var nöjda om hunden kom efter ett antal rop. De allra flesta ville såklart att den skulle komma på en gång, så även jag. Ändå var det många som ropade och lockade och belönade hunden massor när den kom på femte ropet. Hur ska hunden förstå att du egentligen vill att den kommer första gången när det funkar lika bra att komma flera rop senare?

Jag tänker att detsamma gäller när vi sätter gränser för andra. Jag vill omge mig med människor som respekterar mina gränser första gången jag uttrycker dem. Men om jag låter det fortgå tränar jag människor att det är okej att kliva på mig. Och det vill jag inte!

Låt gränser skapa närhet och förståelse

För mig handlar inte gränser om tunga murar som skapar avstånd till andra. Istället handlar gränser om att göra mig synlig för andra. Att låta andra se mig och mitt innersta. Att vara sårbar och göra mina inre upplevelser synliga. Det är läskigt många gånger. Att visa hur något påverkar mig djupt fastän jag vet att det kanske inte alls var den andres avsikt. Många gånger handlar gränser om att våga visa de sår vi bär inom oss.

Jag vill omge mig med människor som direkt stannar upp när de märker att det som de sa eller gjorde påverkade mig på ett sätt som inte kändes skönt. Jag vill omge mig med människor som ser mina gränser för vad de är, nämligen information om mig inre.

Gränser är information

Mina gränser är inte en attack på deras handling eller kritik av deras ord. Det är helt enkelt information om hur jag fungerar, om vad som är skört för mig. Och jag vill fylla mitt liv med människor som är genuint intresserade av att ta till sig den informationen.

Det är inte min uppgift att träna andra människor att respektera mina gränser. Min uppgift är att se till att de som respekterar dem är välkomna och de som inte gör det får söka sig någon annanstans eller ändra på sig. Är de inte villiga att göra det så vill jag inte ha dem som vän.

Hur tänker du kring gränser?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *