Utan gränser blir du osynlig

Utan gränser blir du osynlig. Med otydliga gränser blir du otydlig. Båda gör det svårt för andra människor att förhålla sig till dig. Istället ökar risken att du försöker förhålla dig till andra människor, vilket är ett omöjligt uppdrag.

Dina gränser kan hjälpa dig att få det du vill ha

Om du längtar efter att få uppleva större omsorg behöver du också våga visa vem du är. Nöj dig inte med att ta den omsorg som ges. Visa dig – genom dina gränser – och öka chansen att få uppleva omsorg på det sätt du vill uppleva det på.

Kanske tillhör du skaran av människor som hellre försöker förstå andras intentioner än dina egna upplevelser? När någon försöker visa omsorg för dig och det inte riktigt ger dig upplevelsen av omsorg, kan du då visa det? Kan du berätta att hens omsorg inte riktigt nådde fram och gav dig den upplevelse du hade velat ha?

Eller hoppar du direkt över till den andra personen och skapar förståelse för hens intention? Tänker att hen ville ju väl. Ville ju faktiskt bry sig om dig och bidra till ditt välmående. Tänker att hen faktiskt gav uttryck för sin kärlek.

Gör din upplevelse synlig

Ett genuint möte mellan människor kan bara uppstå när intentionen hos den som ger faktiskt matchar upplevelsen hos den som får. Om du vill skapa relationer där du får plats och kan vara den du är, behöver du också våga göra din upplevelse synlig för den andra.

Säg att du är sjuk och din vän vill visa dig omsorg genom att komma med mat till dig. Din upplevelse blir snarare att det blir ansträngande, eftersom du känner behovet av att vara trevlig, behöver kliva upp för att öppna och känner dig ännu risigare än nyss. Då matchar inte intention och upplevelse. Omsorgen nådde inte fram så att den kunde upplevas av dig. Kanske hade du hellre önskat att vännen hade låtit dig vara i fred. Om din vän verkligen vill visa dig omsorg på ett sätt som också landar som omsorg i dig, då hade hen stannat hemma och låtit dig ligga ifred. Så länge hen hade den informationen såklart.

Om du vill att andra ska bidra till dig på ett sätt som också känns skönt för dig, då behöver du våga synliggöra dina gränser och inre upplevelser. Då ökar chansen att få det du vill ha, på det sätt som du vill ha det.