Utan trygghet kan jag inte växa

Muren och konflikterna

Inom mig finns det en mur. Stark som få. Bakom den bor hon som är alldeles för rädd för att på riktigt släppa in någon och som samtidigt längtar innerligt efter att få bli hållen.

Utöver hon den starka, bor där även hon som älskar äventyr och går igång på expansion och nya perspektiv. Hon som vill leva och utforska, som vill ta plats och synas.

De två har länge haft en konflikt. Hon som upprätthåller muren behöver trygghet och sättet som hon hittills har åstadkommit det är genom att ta ansvar för allt, långt över vad som egentligen innefattar hennes ansvarsområde och genom att vara osynlig. Genom att sätta ljuset på andra, möta andra, spegla andra, kan hon förbli osynlig och därmed uppnå en känsla av trygghet. Det ingen ser kan heller inte skapa en reaktion.

Hon som vill växa ser vinsterna med att bli synlig, att ta plats och våga stå i sin egen sanning. Men hon har en tendens att köra över behovet av trygghet. Det finns en hårdhet i hennes sätt, en avsaknad av förståelse för vikten av trygghet. Men hon bär också en trötthet. En trötthet som kommer från kostnaden av att behålla muren.

Lyssna för att nå en helhet

Länge har de levt i konflikt. Hållit sitt behov som viktigare än den andres. Nu övar de på att lyssna på varandra, med en enda agenda; kontakt. Inte för att övertala eller förändra, utan för att ta in en större helhet. Ta in varandras perspektiv för att tillsammans hitta en mer hållbar väg framåt. En väg där växande och trygghet är självklara vänner som stöttar varandra. Utforska hur trygghet kan se ut.

Vi alla har splittringar inom oss och det är inte ovanligt att dessa delar har en inre konflikt. Den enes behov över den andres. Men det kan aldrig leda till en helhet. Att möta oss själva, lyssna till alla delar utan agenda, är avgörande om vi vill skapa välmående. För vi kan aldrig skapa den helhet som välmående behöver ifall vi försöker göra oss av med vissa delar av oss själva.

Kan du se olika delar i dig själv?
Finns det en konflikt mellan dem eller är de vänner?