Utmattad? Du förändrar världen!

Att vara utmattad är knappast förknippat med en känsla av att förändra världen. Tvärtom är det lätt att känna sig som en belastning, som en bromskloss eller annat som stannar upp. Men vad händer om du ser det ur ett längre perspektiv? Visst, på ett individuellt plan – här och nu – är det såklart utmanande och förödande för den lever i en utmattning. Men sett ur ett längre perspektiv kan utmattning vara utvecklande för världen och för oss människor.

Du må vara utmattad men det är samhället som är sjukt

För när du är utmattad visar du på ett skadat system, ett system som inte är till för alla. Du visar på vikten av att öppna upp för fler typer av människor, för fler sätt att leva.

Många kvinnor före oss har drabbats av fruktansvärda öden och de har – genom sina utmaningar och sina sätt att kämpa – banat väg för oss som lever idag. Och just så ser jag utmattning idag, som en viktig del som sår frön idag och kan skördas längre fram av kommande generationer.

När vi tittar tillbaka på hur kvinnor behandlades för hundra år sedan, är det svårt att ta in. Men det blir samtidigt tydligt att vi får skörda frukt från de frön som de en gång sådde. På samma sätt är det nu vi som sår frön, som andra får skörda frukten av längre fram.

Din utmattning kan vara dina (framtida) barns räddning

Kanske sår du frön som gör att dina barn, syskonbarn, barnbarn och barnbarnsbarn lever i en värld där det är givet att de utgår från sina behov när de ska arbeta? Där det är självklart att arbetet anpassas efter människors behov istället för tvärtom? Kanske sår du frön som gör det lätt för dem att bygga upp sitt liv utifrån sina egna preferenser och inte anpassa sig till system som inte tillför något för dem? Kanske bidrar du till att det blir självklart för framtidens barn att ha levande system som ständigt uppdateras och inventeras, för att människor ska få plats att må bra?

Jag tror att du sår viktiga frön. Väldigt viktiga. Så till mig själv och till dig som är i, på väg in eller ur eller har lämnat en utmattning bakom dig vill jag bara säga: det var aldrig meningen att vi skulle hålla under de förutsättningar som var. Det var aldrig meningen att vi skulle försöka anpassa oss till rådande förhållanden!

Den överrepresentation vi ser idag av utmattade personer, främst då kvinnor, är ett symptom på något långt mer problematiskt. Visst finns det saker den enskilda personen kan göra för att undvika en utmattning, men lösningen kan aldrig ligga där. Lösningen finns i nya strukturer och normer, som stöttar det faktum att vi människor fungerar olika. Att vi har olika styrkor och svagheter och därför kan bidra på olika sätt.

Kanske är det så att du precis just nu, hur svårt allting än är för dig, sår frön som kommer att förändra världen?

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *