Utmattade är samhällets motsvarighet till gruvans kanariefåglar

Utmattade synliggör det omänskliga

Utmattade och deprimerade personer får ofta leva med en tanke om att det är något fel på dem. Att de inte håller måttet, inte har det som krävs, vilket leder till sjukskrivning. Tänk så lätt det är att sätta en sjuk-stämpel på individer, trots att felet ofta ligger någon annanstans. För utmattade, deprimerade och personer som lever med psykisk ohälsa är i första hand trots allt inte sjuka. Det är inte sjukdomen som är grundproblemet i det som ofta benämns som den nya folksjukdomen. Istället kan det sjuka spåras till den omgivande strukturen.

Det vi kallar för sjukdomar i detta fall är inget annat än symptom på något dysfunktionellt, ohållbart och djupt omänskligt. Utmattning är inte en sjukdom, det är ett symptom. Depression är ingen sjukdom, det är ett symptom. Psykisk ohälsa är inte ett samlingsbegrepp för ett antal sjukdomar, det är ett samlingsbegrepp för symptom.

Utmattade visar på ett exkluderande av människor

Dessa så kallade sjukdomar är istället resultatet av år efter år av anpassningsförsök. Försök till att passa in i något som aldrig var meningen att du skulle passa in i. Försök för att få känna och uppleva tillhörighet och som mest troligt har inneburit att du har fått göra avkall på dig själv.

Som utmattad, deprimerad eller om du lever med psykisk ohälsa är du samhällets motsvarighet till gruvan kanariefågel. Du signalerar att vi har ett system som är dysfunktionellt, ohållbart, omänskligt och många gånger extremt exkluderande. Signalerar hur vi missar att ta vara på människors styrkor, hur vi missar att stötta, hur vi prioriterar på ett sätt som utelämnar stora delar av människor som har fantastiskt mycket att ge.

Om vi kunde se, och på riktigt acceptera att vi människor är olika, skulle vi skapa ett samhälle och en struktur som tar tillvara på olikheter, som stöttar svagheter och lyfter fram styrkor. Framförallt skulle vi skapa ett samhälle där vi prioriterar alla människors välmående och inte bara dem som passar inom ramen.

Tänk om du som utmattad eller deprimerad bär på nyckeln till ett friskare samhälle, där mer av det som är mänskligt kan få plats? För att låna orden från Jiddu Krishnamurti; It is no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society.