Tillhöra

Vad krävs för att få tillhöra dig?

Att få tillhöra.

Om du vill kunna uttrycka dina gränser på ett klart och tydligt sätt, så är det klokt att utforska vad behovet av tillhörighet innebär för dig.

Tillhörighet – ett starkt mänskligt behov

Vi människor har ett starkt behov av att få uppleva tillhörighet. Det är kopplat till vår överlevnad, eftersom vi är beroende av tillhörighet när vi föds. Utan den kan vi inte överleva och vi är ofta beredda att göra mycket för att få höra till.

Dina gränser är ett sätt för dig att ta plats som den du är. När du uttrycker dem berättar du för omvärlden vem du är och vad du behöver för att må bra.

När autenticitet krockar med tillhörighet

Det är ofta här som utmaningen med gränser uppstår. När vår tillhörighet hotas av vårt autentiska uttryck.

Som barn har du inget val; Du kommer att säkra din tillhörighet på det sätt som är möjligt. Du kan inte välja om du ska knyta an eller inte, utan du får förhålla dig till den omgivning du föds in i.

Men som vuxen kan du göra nya val, även om det såklart innebär att du behöver förändra mönster som du kanske inte är medveten om att du har.

Vad innebär tillhörighet för dig?

En plats att börja på är att utforska vad behovet av tillhörighet innebär för dig. Både vad det har inneburit tidigare, men kanske främst vad du vill att det ska innebära framöver.

Om du har behövt offra ditt autentiska uttryck (dina gränser) för att säkra din tillhörighet, då är risken stor att du försöker anpassa dig in i tillhörigheten. Det är helt enkelt så du har fått lära dig att du får vara med.

Men vad händer om du vänder på det? Vad händer om du utforskar behovet av tillhörighet från andra hållet? Vad behöver andra människor uppvisa för att få tillhöra dig?

För att få tillhöra mig behöver det finnas en ömsesidighet mellan oss. Jag ger dig plats och utrymme att vara den du är och jag förväntar mig detsamma från dig. Jag lyssnar på dina känslor och upplevelser och jag förväntar mig att du gör detsamma för mig.

Om det inte funkar för dig, så behöver du hitta någon annan att tillhöra, för jag kommer inte att göra avkall på min förväntan på ömsesidighet.

Vad behöver andra uppvisa för att få tillhöra dig?

Gränser och tillhörighet

Vi förenklar ofta gränser och missar hur svårt det kan vara att sätta gränser när vi upplever att vårt behov av tillhörighet är hotat. I kursen Gränser för Relationer får du utforska vad som är viktigt för dig och hur du kan möta behovet av tillhörighet på ett sätt som inte innebär att du behöver offra dina gränser och ditt autentiska uttryck. Vill du vara med? Kolla in kursen Gränser för Relationer, och om du har några frågor eller behöver stöd att fatta beslutet så kan du kontakta mig på karolina@genuinkontakt.se