Vad vinner du på att INTE sätta gränser?

Fokus på rätt sak

Svårigheter med att sätta gränser är inte på något sätt grundproblemet. Det är istället ett symtom på något klart större.

Vi lägger ofta mest energi på att försöka lära oss att sätta gränser. Det trots att fokus istället behöver vara på att förstå och behandla orsaken. För när du väl förstår dina svårigheter, blir lättare att välja vägar fram som känns hållbara och sunda för dig.

Kanske förstår du redan varför det är svårt för dig att sätta gränser. Det kan vara så att det inte fanns något utrymme för dina gränser när du var liten. Eller att ingen fanns där tillräckligt mycket för att uppmärksamma dem? Kanske kördes dina gränser över? Ibland utan att den som körde över dem ens förstod.

Min erfarenhet är att svaren på varför det är svårt att visa dina gränser ger en förklaring men ingen riktning framåt. Båda är viktiga. Att förstå kan vara en viktig pusselbit för att kunna gå vidare.

Vad vinner du på din osynlighet?

En fråga som inte alls får samma fokus är vad får du ut av att inte visa dina gränser? För du vinner något på det, annars hade du inte gjort det. Hur ser den vinsten ut för dig? Vad fick/får du ut av att dölja dina gränser? Av att kanske inte ens själv känna eller uppmärksamma dem?

Svaren på den frågan kan hjälpa dig att skapa kontakt med den del av dig som är rädd för att visa dina gränser. Den delen har nämligen något att förlora på det. Den tror att om du börjar visa dina gränser, då förlorar den allt den har fått genom sin osynlighet.

Vägen fram är att lyssna, förstå och hitta sätt att möta behoven som den delen tror ska gå förlorade när du vill börja sätta/visa dina gränser. För om den delen inte är med på det, blir det som att försöka segla med ankaret fortfarande fast på botten.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *